Skip to main content

Organisering af projektet.

Projektet er organiseret i fire grupper: Projektledelse, Styregruppe, Følgegruppe, Projektgruppe.

Mens projektledelsen varetages af Carve, er medarbejdere og ledere fra SUND på forskellig vis repræsenteret i de resterende tre grupper for at sikre en bred involvering på tværs af fakultetet.

Nedenfor finder du mere information om de fire grupper:

Deltagere:

 • Sekretariatschef Merete Munk (formand).
 • Sekretariatsleder Christian Grud, Institut for Molekylær Medicin.
 • Sekretariatsleder Nanna Heick Friis, Statens Institut for Folkesundhed.
 • Sekretariatsleder Line Bach Ulstrup, Institut for Sundhedstjenesteforskning.
 • Sekretariatsleder Jonas Havelund, Institut for Idræt og Biomekanik.
 • Sekretariatsleder Jesper Wittorff, Institut for Regional Sundhedsforskning og Klinisk Institut.
 • Institutsekretær Mette Bach Moesgaard, Institut for Psykologi. 
 • Områdeleder Lene Helth Søholt, Økonomi & Indkøb, Fakultetssekretariatet.

Rolle:

 • Godkende de centrale projektstyringsdokumenter.
 • Sørge for, at projektet bliver tildelt ressourcer, evt. fase for fase.
 • Varetage overvågning af de risici, som styregruppens medlemmer enten selv definerer eller tildeles fra projektlederen. Projektlederen skal varskos, hvis en risiko ændrer sig.
 • Godkende faseafslutninger og godkende, at næste fase begyndes.
 • Tage ansvaret for, at projektet ved afslutningen har leveret alle leverancer i den rigtige kvalitet.
 • Sikre, at anbefalinger af opfølgningsaktiviteter videregives, til dem, der skal arbejde videre med projektets leverancer, supportere eller drifte dem.

Deltagere:

 • Institutleder Jesper Bo Nielsen, Institut for Sundhedstjenesteforskning. 
 • Institutleder Jens Troelsen, Institut for Idræt og Biomekanik.
 • Institutleder Rikke Leth-Larsen, Institut for Regional Sundhedsforskning .

Rolle:

 • Validere, at gevinsterne fortsat er realisérbare undervejs i projektet.
 • Overvåge muligheder for nye gevinster og melde tilbage til styregruppen med disse.
 • Tage imod de af projektets leverancer, som skal omsættes til kompetenceudvikling og adfærdsændring (Fase 2).
 • Hjælpe projektet ved at stille projektambassadører til rådighed samt støtte og vejlede dem.
 • Løbende vurdering af business casens overholdelse, risici og projektets forbrug af ressourcer.

Deltagere fra Carve:

 • Peter Jacobssen, Projektleder og leveranceansvarlig.
 • Claus Jespersen, Proceskonsulent og analytiker.
 • Henning Van Hauen, Kvalitetssikrer.
 • Nanna Jensen, Digitaliseringskonsulent.

Rolle:

 • Udføre den overordnede planlægning og lede projektet.
 • Sikre et fundament i form af fælles billede af nu-situationen inden projektet og klarhed over de forventede gevinster.
 • Styre produktionen af leverancerne i overensstemmelse med de forventede gevinster sammen med projektdeltagerne.
 • Identificere og skaffe den nødvendige støtte og vejledning til at lede, planlægge og kontrollere projektet.
 • Holde styre- og følgegruppen informeret.
 • Følge op på budgettet.

Du kan læse mere om Carve på deres hjemmeside her.

Deltagere:

 • Administrative medarbejdere fra udvalgte områder på tværs af SUND.

Rolle:

 • Have dialog med projektlederen og andre relevante parter om opgavens indhold og mulige løsninger.
 • Udføre opgaveløsningen.
 • Informere projektlederen om fremdrift, problemer og mulige risici.
 • Have dialog med modtageren af leverancen i forbindelse med leveringen og opnå godkendelse af leverancen.

Sidst opdateret: 20.02.2024