Skip to main content

Administration på SUND

Administration på SUND: Mere end 150 opgaver er blevet kortlagt

Mere end 150 opgaver er den sidste tid blevet kortlagt af medarbejdere på tværs af SUND som en del af det igangværende gennemsyn af administrationen. Nu afventer analysearbejdet, som er næste skridt i processen.

Af Bente Kjær, 24-11-2022

Sideløbende med analysen af studieadministrationen på SDU, gennemfører vi på SUND en særskilt analyse af den øvrige administration på tværs af fakultetet. Det sker i samarbejde med konsulentbureauet Carve.

Arbejdet blev skudt i gang i slutningen af oktober.

Siden da har medarbejdere fra alle institutter og fakultetssekretariatet bidraget til at kortlægge mere end 150 opgaver på tværs af 8 forskellige workshops inddelt efter funktionsområde.

Projektet har allerede sat sine spor

Hermed er projektet ifølge styregruppemedlem Jonas Havelund, sekretariatsleder på Institut for Idræt og Biomekanik, kommet godt fra land:

- Det er en stor fornøjelse at opleve den energi og gåpåmod, som både Carve og alle deltagerne bidrager med i de enkelte opgavekortlægnings-workshops.

- Alle er optaget af at dele ud af deres erfaringer og det er inspirerende - og tankevækkende - at høre, hvordan andre i tilsvarende funktioner griber opgaverne an.

- På den måde har projektet allerede sat sine spor, og jeg ser meget frem til det videre arbejde.

Fokus på processer og kompetencer

Det videre arbejde bliver i første omgang at analysere de mange input fra opgavekortlægningen. Lige fra volumen og procestid til oplevet bøvl og forslag til forbedringer i forhold til konkrete opgaver.

- Det er fortsat lidt tidligt at sige noget om, hvad analyserne kommer til at vise, fortæller Peter Jacobssen fra Carve, som skal behandle den indsamlede data.

- Men baseret på, hvad der er sagt på de enkelte workshops, er det nok ikke nogen hemmelighed, at et tema kommer til at omhandle processer, der med fordel kunne gentænkes.

- Jeg tror også, det vil være fair at sige, at der kommer til at være et fokus på, hvordan opgaverelaterede kompetencer tillæres og løbende vedligeholdes, tilføjer han.

Anbefaling til det videre arbejde

Når Carve har færdiggjort analysearbejdet skal de i samarbejde med projektets styregruppe udarbejde en anbefaling til hvilke processer, der skal arbejdes videre med i de kommende uger.

Analysearbejdet fortsætter derefter med andre aktiviteter frem til jul, hvorefter implementeringsfasen påbegyndes i starten af 2023.

Vil du vide mere om projektet?

Læs mere om projektet Administration på tværs af SUND på siden her, hvor du finder information om:

  • Formålet med projektet
  • Tidsplanen for projektet
  • Organiseringen af projektet.

Spørgsmål til projektet?
Kontakt sekretariatschef Merete Munk på: Sekretariatschef@health.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 24.11.2022