Skip to main content
DA / EN

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Fakultetssekretariatet

Fakultetssekretariatet er en central enhed med seks afdelinger, som referer til fakultetets uddannelses- og sekretariatschef.

Sekretariatet er med til at sikre både strategiske indsatser og den daglige drift af fakultetet.

Udover at yde administrativ støtte til fakultetets ledelse supporterer sekretariatet også fakultetets kerneopgaver såsom uddannelsesadministration, forskerstøtte, økonomistyring, personaleforvaltning og kommunikation.