Skip to main content
DA / EN
Affaldssortering

Nu udrulles affaldssortering til TEK i Odense

Fra den 30. januar 2023 skal ansatte og studerende kildesortere i 5 fraktioner på Campusvej.

Det betyder: 

  • Der opsættes fælles affaldsstationer i fællesgangarealer i løbet af uge 4
  • Fra uge 5 vil de nye affaldsstationer være i brug
  • Der tømmes ikke længere skraldespande på kontorer og i møde- og undervisningslokaler. Ressourcer brugt på tømning allokeres i stedet til tømning af de mange nye affaldsstationer på gangarealerne, der bidrager til højere kvalitet i affaldssorteringen 

Indsamling af små affaldsspande fra kontorer og mødelokaler

Da der ikke længere tømmes skraldespande på kontorer og i møde- og undervisningslokaler indsamles spandene af Teknisk Service mandag i uge 5 – I vil blive nærmere informeret af jeres respektive institut. Hvis man vælger at beholde sin spand, står man selv for at tømme denne, og der leveres ikke plastikposer til disse.   

Der vil løbende komme information om de nye affaldsstationer på SDUnet og mitSDU

Læs mere på linket her

Indsatsen omkring øget affaldssortering er en del af SDU’s Klimaplan 2030.

Redaktionen afsluttet: 23.01.2023