Skip to main content
DA / EN

Ophævelse af Covid-19 restriktion på TEK

Kære studerende og ansatte på TEK

Som det fremgik af den netop udsendte mail fra Universitetsdirektøren, så er det med glæde, at vi kan konstatere, at alle restriktioner på de videregående uddannelser ophæves fra og med d. 1. februar 2022. Det betyder, at vi på TEK starter op på næste semester på helt vanlig vis, hvor alt undervisning, studiestart, vejledning m.m. foregår fysisk på campus uden begrænsninger. Sociale sammenkomster for både studerende og ansatte er ligeledes igen mulige.

Hvis der er meget fravær på et hold, eller andre ting der taler for det, så kan det være hensigtsmæssigt, at den enkelte underviser vælger at streame sin fysiske undervisning til de studerende, der ikke kan være til stede, men undervisning må ikke omlægges til online undervisning.

Studienævnet har på et ekstraordinært møde tidligere besluttet, at reeksamener som udgangspunkt afholdes i samme format som den ordinære eksamen, dvs. som udgangspunkt som online-eksamen. Denne beslutning fastholdes for at sikre mest mulig kontinuitet og forudsigelighed for de studerende og underviserne.

På glædeligt gensyn på campus i det nye semester.
Redaktionen afsluttet: 31.01.2022