Skip to main content
DA / EN
Dekanens klumme

TEK går styrket ind i 2022 efter et svært år

Kære kolleger på TEK

Vi nærmer os afslutningen på et usædvanligt år. Endnu et, vil nogen af jer med en vis ret mene. Vores forskning og interaktion med studerende er stadig med fysik tilstedevær. Men ellers mødes vi nu hovedsageligt over video og arbejder hjemmefra, mens Corona igen har fået godt fat. Jeg krydser fingre for at vi ikke kommer i tvungen nedlukning. Situationen nu minder noget om sidste år, hvor Corona sendte os hjem med laptoppen under armen. Men vi står nu alligevel et andet sted, end vi gjorde i december sidste år. Vi kender Corona og har høj grad af vaccination. Vi er erfarne med at arbejde hjemmefra og interagere over online-møder. Ikke fornøjeligt, men vi har styr på det.

Lige nu fortsætter vores forskning og samarbejde med virksomheder på fuld kraft og vores undervisning nåede ikke at blive ramt. Jeg håber meget, at vi kan holde forskning og undervisning uberørt af Corona også i næste semester. Selv er jeg, sammen med det meste af administrationen og den centrale ledelse, overgået til virtuelle møder. Det lever jeg med, glad over at vi ikke er i tvungen nedlukning. Situationen er trods alt noget lysere nu end først på året.

Første i 2021 var vi dybt i Coronaens greb og tynget af gæld. Første halvdel af året var præget af hjemmearbejde og krav om besparelser. Jeg ved, det var turbulente måneder, der skabte usikkerhed og påvirkede os alle. Den usikkerhed satte sikkert også spor i de APV'er, vi har udfyldt for nylig. Jeg er glad for, at så mange af jer tog jer tid til at svare på APV’en. Tak! APV’erne giver et værdifuldt indspil til, hvordan vi kan videreudvikle og forbedre arbejdsmiljøet på vores arbejdsplads.

Jeres svar viser, at hjemmearbejde, sparerunder og fyringer trækker tænder ud. De viser, at tydelig og nærværende ledelse er vigtig. Og de viser, at vi har et højt stressniveau. Her spiller økonomisk handlerum og ambitioner tæt sammen. De to skal naturligvis tilpasses hinanden. Vi kan påvirke økonomiske muligheder, men eksterne omstændigheder spiller også kraftigt ind. Statens betalinger for uddannelse er faldet over en årrække. Det gør, at vi ikke kan agere, som vi plejede, uden at komme til at løbe for stærkt. Vores ambitioner, herunder i undervisningen, må nødvendigvis tilpasses vores økonomiske råderum. Det skal gøres med omtanke og tager tid, men vi er godt på vej med øget samlæsning, der bevarer kvalitet og muliggør et bredt uddannelsestilbud trods reducerede STÅ-takster og begrænsninger i antallet af studerende, vi fremover må optage i Odense.

I alle vores aktiviteter, hvad enten det drejer sig om daglig drift eller nyudvikling og forandring, skal vi være endnu mere opmærksomme på hinanden, hjælpe hinanden mere og minde hinanden om, at arbejde ikke er alt, heller ikke selv om man brænder for det. Forbedring af vores arbejdsmiljø stiller krav til os alle og ikke mindst til ledelsen. Selv om vi brænder for jobbet, skal vi ikke brænde sammen over det. Det er vores ansvar at sikre, at det ikke sker. Heller ikke selv om vi har både Corona og sparerunder. Vi skal passe endnu bedre på hinanden og på os selv. Vi skal forbedre trivslen og skærer toppen af stressniveauet. Det kan vi kun gøre i fællesskab.

Andet halvår af 2021 kom vi heldigvis fri af Corona og kunne komme fysisk på arbejde igen. Det var skønt at se kolleger og studerende igen og gøre det, vi er bedst til, sammen. Vi kunne igen se hinanden i øjnene og kommunikere med arme og ben, og ikke kun med stemme og lidt ansigtsmimik. Og vi fik sågar mulighed for at feste sammen til bl.a. årsfest og en lettere forkortet julefrokost. Det var så godt at ses i festligt lag, at vi under julefrokosten undfangende det ønske, at vi skal feste igen, når vi med sikkerhed kan være fri af Corona. I ledelsen har vi derfor besluttet at vi holder fest på TEK næste sommer. Både fordi vi bare har det godt i hinandens selskab, og fordi det er godt for sammenhængskraften, at vi uplanlagt møder hinanden på kryds og tværs i festligt lag.

Trods udfordringer, har vi klaret det godt i 2021. Allerede i foråret men især i efteråret har der været fuld damp på alle kedler. Vore forskning og undervisning går godt. Tre ud af SDU’s fire super forskere på Clarivates liste over højt citerede forskere er fra TEK. Verdens nok mest eftertragtede elitesommerskole på robotområdet blev afholdt i sommer på TEK. Vi har stærkt indgreb med store nationale satsninger på strategisk forskning og grøn omstilling. Nybrud, som jeg glæder mig til at fortælle om på vores nytårskur, blev skabt på mange fronter. Og så har vi fået god fart på vores kommercielle samarbejder med virksomheder, hvilket udover spændende projekter som udvikling af centrale dele til elbiler for Europas ledende bilfabrikker, også bidrager til bedring i vores økonomi. Hvad økonomi angår, kommer vi i 2021 til at levere som planlagt. Vi får afviklet vores gæld og opbygget en passende del af den økonomiske buffer vi, over for resten af fællesskabet på SDU, er forpligtet til.

I har vist en imponerende gejst og arbejdsindsats, og det har givet pote. Vi er igennem det værste og har ved egen kraft vendt underskud til overskud, og det ikke kun på den økonomisk bane. Tak for jeres indsats! I har alle - fra administration til undervisere og forskere - gjort en usædvanlig stor indsats i et usædvanligt og udfordrende år. Selv om der er meget, vi kan gøre bedre, har vi gjort det rigtig godt og har grund til at være stolte over, hvad vi har leveret i 2021.

I det kommende år vil vi bygge videre på den gode udvikling. Vi vil levere banebrydende forskning og inspirerende undervisning – og det med et super arbejdsmiljø.

Jeg ønsker jer alle en god jul og et godt nytår - vi ses i 2022.

Med mange venlige hilsner 

Henrik Bindslev


Redaktionen afsluttet: 17.12.2021