Skip to main content
DA / EN
Byggeri

Byggeriet af Mærsk 2 bygningen

Vi har modtaget nedenstående update fra TC Anlæg vedr. byggeriet af Mærsk 2 bygningen

Marts måned er gået, vejret har været med en masse solskin og det er tid til et kort nyhedsbrev.

Den forgangene måned har hovedsageligt stået på solskin, udgravning og nedbrydning. Udgravningen til MMMI har i store træk nået sin ende og nedbrydningen af tekniktunnelen er afsluttet. Vi startede marts med at grave det sidste jord væk omkring den gamle tekniktunnel og herefter gik nedbrydningsarbejdet i gang. Der kom en masse maskiner på sagen og de både klippede og bankede for at fjerne og ødelægge tunnelen. Den tilbageværende beton blev kørt i stakke i på den vestlige side af byggepladsen, ovre ved pavillonen og supercykelstien, hvor det er blevet knust og dele af det skal seneres genindbygges.

Anlægssjakkene på pladsen har udover arbejdet med bortkørsel af jord og udgravning, også været i gang med at omlægge den store regnvandsledning som løber syd for bygning 44. Omlægningen af rørene af afsluttet og der bliver nu gjort klar til at koble brøndene på i begge ender og dække til, så arbejdet med fundamenterne kan opstartes helt inde ved bygningen.

TC Anlægs betonafdeling er ankommet på pladsen og har i løbet af marts måned armeret og støbt bundfundamenter ved den sydvestlige trappeopgang. De er derefter opstartet på bundfundamenterne ved den østlige trappeopgang og elevatoren.

I april måned håber vi det gode vejr kommer tilbage. Der vil løbende blive gravet ud til bundfundamenterne, så betonsjakkene kan komme i mål med alle fundamenterne og elementmontagen kan opstarte som planlagt til sommer. I forbindelse med fundamentsarbejdet vil fundamenterne langs bygnings 44 skulle fastgøres i de eksisterende fundamenter og der vil derfor kunne forventes støj i bygningen når disse bores. Der vil ligeledes skulle fyldes op omkring fundamenterne med grus, hvor støj fra pladevibrator kan forekomme i perioder.

Støjende arbejde i nærmeste periode:

Generelt – Brug af pladevibrator, v. bygning 44.
Uge 16-17 – Boring i eksisterende syd fundamenter, v. bygning 44.

Redaktionen afsluttet: 19.04.2022