Skip to main content
Personalenyt

Personalenyt i Fakultetsadministrationen

Vi byder velkommen til nye medarbejdere.

Fakultetssekretariatet

Den 2. januar starter Mie Fredenslund som HR medarbejder i sekretariatet. Indholdet i stillingen er primært VIP rekruttering for MMMI og IME, samt phd´ere, GDPR ansvarlig, overordnet ansvarlig for fraværsregler mm, samt PA opgaver for Henning og Kirsten.

Det er opgaver, der tidligere blev varetaget af Maja og Heidi. Maja har overtaget en række PA opgaver i forhold til forskellige mødefora, der tidligere blev varetaget af Heidi.

TEK ØKO

Den 1. februar 2024 starter Ismail Nasser El Ahmad som projektøkonomi i TEK ØKO. Ismail er nyuddannet Cand Oecon fra SDU.

TEK Innovation

Den 1. november startede Vlad Lichtenthal i TEK Innovation. Vlad har primært fokus på konsortieopbygning samt ansøgninger om ekstern finansiering med virksomhedsinvolvering. Vlad er ansat i Odense indtil 1. april hvor han efter planen overflyttes til Sønderborg. Her vil han udover ovennævnte opgaver, understøtte virksomhedssamarbejdet i Sønderborg generelt.

Den 1. januar starter Lucas Vive som projektleder for Trace, som er et InnoMission partnerskab finansieret af Innovationsfonden. Lucas skal bidrage til den videre udvikling af partnerskabet.

Den 1. januar starter Thomas Estrup som Strategisk Fundingrådgiver i Trace. Thomas vil bidrage til at udvikle en funding strategi for partnerskabet samt etablering af konsortier til større ansøgninger.

Lucas og Thomas vil begge blive ansat i TEK Innovation med arbejdssted i Odense.

Redaktionen afsluttet: 20.12.2023