Skip to main content
DA / EN
Nyhedsbrev - MMMI

Udvidelse af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Årets første måned er hurtigt nået sin ende, og tidsplanen for byggeriet skriver februar.

Nyhedsbrev januar

Samtidig med studiestarten til februar, fortsætter byggeriet, samt det nærtliggende belægningsarbejde, med hastige skridt. Det store telt over, og omkring byggeriet, har vist sit værd efter en meget våd og blæselig januar måned, og har været til stor gavn for de indvendige arbejder, samt arbejdet på taget.

Der er stadigvæk stort fokus på de indvendige arbejder, og dette fortsætter mere eller mindre til aflevering og ibrugtagning af byggeriet. Indvendigt er både tømrer og installationsfolk bevæget sig videre op i byggeriet, og fortsætter arbejdet på næste etage. Derudover er arbejderne indvendigt så småt ved at være klar til at maleren kan begynde på de første etager i den kommende måned. 

Mængden af folk på pladsen holder sig stadigvæk jævnt omkring 40-45 stykker, så der er fyldt godt op på de enkelte etager, samt udvendigt omkring bygningen. TC Anlæg har udvidet parkeringsmulighederne, så privatbiler nu tager brug af parkeringspladsen nord for bygning 42, hvilket også er grunden til at vi er mere synlige omkring klasselokalerne end før. 

Januar har ligeledes haft fokus på den store glasfacade på syd gavlen, der bliver arbejdet hårdt og kælet for detaljerne, så facaden kan nærme sig sit færdige udseende med hastige skridt. Facaden i byggeriet skal passe ind sammen med resten af Campus, og får derfor også en flot facade i corten stål.

Der har ligeledes været stort fokus på arbejdet med taget, så bygningen snart kan blive pakket ud, og vise sit sande jeg. Når teltet pakkes væk, forsætter arbejdet hurtigt med facaden, og ydersiden af byggeriet vil hurtigt tage form.

Byggepladsen har også haft besøg af arbejdstilsynet i januar måned, der var god positiv respons og ingen anmærkninger!

Der er ligeledes forsat gang i belægningsarbejder nord for bygning 33 (det nuværende Mærsk Mc-KinneyMøller Institut), der vil resultere i besværliggørelse af cykelparkering i den kommende periode. 

Støjende arbejde i nærmeste periode:

  • Generelt – Brug af pladevibrator, v. bygning 44 og i byggegruben.
  • Generelt – Boring i kældervæggen, bygning 44.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: 
Mogens Brabech mbra@tek-sdu.dk – 27 78 73 10

 


 
 
 
Redaktionen afsluttet: 25.02.2023