Skip to main content

Forplejningsregler

Forplejningsreglerne er gældende i både Sønderborg og Odense og for alle institutter samt fakultetsadministrationen.

Interne møder/kurser:

Interne møder og kurser er arrangementer, hvor deltagerne er SDU-ansatte, uanset om disse er fra TEK, andre fakulteter eller fællesadministrationen.

  • Som udgangspunkt må der ikke bestilles forplejning
  • Man kan selv medbring kaffe/the/vand fra køkkenerne. Som udgangspunkt sørger mødedeltagerne selv for at medbringe til eget forbrug.

Eksterne møder:

Eksterne møder er arrangementer, hvor der deltager eksterne samarbejdspartnere fra private virksomheder eller andre offentlige institutioner.

  • Som udgangspunkt må der ikke bestilles forplejning
  • Man kan selv medbring kaffe/the/vand fra køkkenerne. Som udgangspunkt sørger mødearrangøren selv for dette med mindre andet aftales.
  • Frokost kan bestilles i kantinen til møder af længere varighed, der indebærer behov for at servere frokost (typisk 5 – 6 timer omkring frokost)

Der må ikke bestilles andet fra kantinen, med mindre at det er godkendt af nærmeste leder

Servering af forplejning til møder m.m. skal altid holde sig inden for SDU´s interne cirkulære om repræsentationsmiddage, receptioner og gaver. http://www.sdunet.dk/Vaerktoejer/love_regler_aftaler/Koersel/internCirkOmRep.aspx


Sidst opdateret: 20.12.2021