Skip to main content

Brug af mødelokaler på Det Tekniske Fakultet

  • TEK råder over følgende mødelokaler 
  • Mødelokalerne kan bookes af alle TEK ansatte
  • Mødelokaler efterlades med standard bordopstilling
  • Efterlad mødelokalet rent og ryddeligt. Tør gerne bordet af, der kommer kun rengøring en gang dagligt

Opstilling af stolerækker i Ellehammer

Det er muligt at bede Teknisk Service (8888@sdu.dk) fjerne møblerne i Ellehammer og i stedet opstille stolerækker. TS bør informeres så tidligt som muligt, så de kan planlægge efter det.

  • Sørg for at booke rigeligt tid i Ellehammer før og efter arrangementet til, at TS kan stille op/tage ned.
  • Møblerne fra Ellehammer kan midlertidigt placeres i Teknikrum Ø27-606-3
  • Husk at bestille TS til at genskabe Ellehammer med standard bordopstilling hurtigst muligt efter at dit arrangement er slut
  • Kontakt evt. John Andersen fra Teknisk Service (johna@sdu.dk /tlf. 65 50 20 50) forud fra arrangementet og drøft, hvordan flytningen bedst organiseres.

Brug af trappen

Trappen kan kun bookes via Susanne Arnsted suar@tek.sdu.dk, da der er særlige regler for brug af trappen.

Hvis der afholdes arrangementer på trappen, hvor møblerne skal fjernes kan de midlertidigt placeres i Teknikrum Ø27-606-3. Teknisk Service (8888@sdu.dk) bestilles til at fjerne møblerne samt at stille dem på plads igen.


Ansvarlig for siden: Fakultetssekretariatet

Sidst opdateret: 20.12.2021