Skip to main content

Retningslinjer for pc-udstyr og mobiltelefoner for medarbejdere på TEK

Retningslinjerne gælder for alle medarbejdere på TEK. Der kan dog gøres undtagelser, hvis arbejdsopgaverne kræver det. Det er den leder, der har det økonomiske ansvar, der kan godkende undtagelser.

Pc-udstyr

Generelt bruger man de standardpakker, som SDU IT tilbyder og som er på indkøbsaftaler. Dermed sikres optimalt forbrug af ressourcer samt de bedste priser.

Mobiltelefoner

Vedr. mobiltelefoner kan der købes op til cirka 4000 kr. på den til enhver tid gældende indkøbsaftale. Det er instituttet, der afgør om den enkelte medarbejder skal have en telefon, hvilket typisk foregår ifm. med ansættelse. Ved bestilling skal der foreligge en godkendelse fra nærmeste leder.

Kontakt evt. Frank Hviid fgh@sdu.dk for vejledning til indkøb og udskiftning af IT udstyr.


Sidst opdateret: 20.12.2021