Skip to main content
ESDH

SDU forventer at idriftsætte det nye ESDH-system WorkZone den 4. marts 2024

Programmet Fremtidens ESDH har hidtil sigtet efter en idriftsættelse af WorkZone 1. december 2023. Med en ny, forventet driftsstart den 4. marts 2024 sikres en mere smidig overgang fra det nuværende ESDH-system, Acadre, til WorkZone.

Af SDU Digital, 25-08-2023

Med WorkZone introduceres en digital platform, der udgør grundlaget for en omfattende transformation af SDU's ESDH-anvendelse. Dette skift lægger vægt på at forbedre procesunderstøttelse, videndele og fremme samarbejde på tværs af organisationen, samt styrke forretningsmæssig brug af data.

Den nye driftsdato muliggør fuld funktionalitet ved driftsstart, da alle integrationer og data forventes at være indarbejdet i det nye ESDH-system ved overgangen fra Acadre.

Den kommende implementering styrkes betydeligt takket være omfattende tests og forberedelser udført af vores samarbejdspartnere i Fremtidens ESDH. Dette inkluderer engagementet fra programmets kernegruppe med centrale medlemmer fra alle hovedområder, ESDH-sekretariatet og juristerne fra SDU RIO. Denne fælles indsats positionerer os langt bedre til at imødegå udfordringerne ved den kommende driftsstart.

For mere baggrundsinformation om programmet Fremtidens ESDH:
Fremtidens ESDH

Superbrugere er udpeget

Under forberedelse til den kommende implementering af WorkZone, er superbrugerne på tværs af organisationen udpeget.

En superbruger er en specifikt udpeget medarbejder fra organisationen, der har dybgående kendskab til forretningsområdet og den praktiske brug af et it-system. Superbrugeren har derfor en god forståelse for samspillet mellem forretningsprocesser og systemunderstøttelse.

Redaktionen afsluttet: 25.08.2023