Skip to main content
WorkZone

WorkZone er gået i luften – RIO er pilot

RIO er som den første enhed begyndt at anvende WorkZone, SDUs nye ESDH-system, til sagsbehandling og journalisering. Der er store forventninger til systemet.

Af SDU Digital, 07-12-2023

Endelig oprandt dagen, hvor RIOs blanketløsning og integrationer var klar i WorkZone. Dette blev fejret med brunsviger fra Fremtidens ESDH.

Fremtidens ESDH har gennem noget tid arbejdet sammen med RIO om udvikling af en blanketløsning, der automatisk opretter samarbejdsaftaler som sager i WorkZone. Løsningen er blevet testet af medarbejdere i RIO i starten af uge 47, og torsdag den 23. november kunne løsningen endeligt tages i brug i WorkZone.

Blanketløsningen er en online indgang til forskere, virksomheder og regionale medarbejdere er ønsker RIO’s juridiske bistand til etablering af samarbejdsaftaler. Løsningen sikrer indsamling af nødvendige informationer og opretter derefter automatisk en sag i WorkZone og reducerer samtidig det administrative ressourceforbrug til gavn for en hurtigere sagsbehandling for RIO’s jurister.

RIO glæder sig over, at sagsbehandlingen nu foregår fra ét system, som giver dem bedre sagsstyring og sagsoverblik og som samtidig frigiver administrative opgaver til gavn for juridisk bistand. Sagsbehandlerne får bedre mulighed for at lave smarte søgninger, som kan gemmes og vises på et dashboard i systemet. Dette bidrager til et bedre overblik, lettere arbejdsgange og muligheder for at trække statistikker med mere præcis driftsinformation.

Fremtidens ESDH ser frem til at kunne indsamle erfaringerne fra RIO anvendelse af WorkZone og anvende dem i den videre tilpasning af løsningen, så den bliver klar til anvendelse på hele SDU fra den 4. marts 2023.

Er du interesseret i at høre mere om RIO’s løsning, eller har du spørgsmål til Fremtidens ESDH, er du velkommen til at skrive en mail til fremtidens-esdh@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 07.12.2023