Skip to main content
ESDH

Interessentanalysen giver værdifulde indsigter til programmets kommunikationsplan

Takket være deltagerne på workshoppen har programmet Fremtidens ESDH fået større indsigt i interne interessenter, samt forslag til håndteringen af disse.

Af SDU Digital, 28-04-2023

Fredag den 21. april mødte programmets kernegruppe talstærkt op for at deltage i dagens workshop, der gik ud på at identificere programmets interessenter.

Proceskonsulenten, Thomas Friis Gjesing faciliterede og udfordrede deltagerne til at afdække interessenter for Fremtidens ESDH-programmet. Med pen og post-it, producerede deltagerne knap 100 mulige interessenter.

Herefter prioriterede deltagerne de 100 interessenter ud fra: hvor stor indflydelse har interessenten, og hvor nødvendig er interessenten for programmets resultater og gennemførsel.

Med et klarere billede af, hvem der er programmets direkte og indirekte interessenter, kom deltagerne med værdifulde forslag til mulige tiltag, der kan styrke vores kommunikationsindsats til de forskellige interessenter.

Forslagene kommer derfor i betragtning i den videre udarbejdelse af programmets kommunikationsplan, der skal sikre en hensigtsmæssig håndtering af interessenter.

Vi vil gerne takke kernegruppen for deres store engagement og bidrag til dagens vigtige arbejde, og vi ser frem til at fortsætte vores gode samarbejde.

Redaktionen afsluttet: 28.04.2023