Skip to main content
Nyt SIS

Fremtidens studieadministrative system og studerendes studierejse er et skridt videre

Genstarten af SDU program er godt i gang

Af SDU Digital, , 22-08-2022

Syddansk Universitet skal i løbet af de kommende 5 år anskaffe og implementere et nyt studieinformations system, i et fælles nationalt program, med 6 af landets øvrige universiteter. 

Det nationale program er ansvarlig for at udvikle en ”master-løsning”, med fælles hovedprocesser og integrationer. SDU har sit eget program, der har en stor opgave med at implementere den fælles løsning på SDU, samt en endnu større opgave med at udvikle og optimere vores strukturer og processer, samt arbejde med innovation og forandring, så vi bedst muligt understøtter de studerende, undervisere og ledere samt de studieadministrative medarbejdere. 

Har vi ikke hørt det før? 
Programmet hed tidligere Kopernikus, og har fra 2018-2021 været drevet af ministeriet. De gik ud af programmet i nov. 2021, og herefter gik 7 universiteter sammen om selv at drive programmet, med DTU som programleder. Siden da er det gået stærkt med at finde sig til rette i den nye samarbejdsmodel, og sætte fart i det fælles arbejde. Århus Universitet valgte at træde ud af den fælles løsning, men indgår i samarbejdet om fælles begreber og læring. 

Hvad er status nu? 
Programmet er i gang med at indhente tilbud på det system der skal erstatte STADS og DANS. Før sommerferien blev tre leverandører prækvalificeret til at afgive tilbud medio september. Herefter følger en længere evalueringsproces, før der kan indgås kontrakt lige før jul. Universiteterne ønsker en standardløsning, og prækvalifikationen skete på baggrund af de erfaringer og referencer leverandørerne havde med lignende implementeringer. 

Den fælles Master løsning omfatter fælles processer og begreber på tværs af universiteterne, og SDU indgår i beslutninger og praktisk arbejde under opsætning af løsningen. Denne del forventes færdig foråret 2024. Der er et godt samarbejde mellem universiteterne med fokus på fælles læring, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt. 

SDU kan efter planen gå i gang med at anvende løsningen i slutningen af 2026. KU er i første implementeringsbølge, CBS og DTU er i anden implementeringsbølge, og SDU i den tredje. Det betyder at vi kan følge de første implementeringer og lære af dem, mens vi forbereder os. 

Mobilisering 
Det næste halve år vil SDU programmet have fokus på Mobilisering. SDU har oprettet en programorganisation samt tre projektspor og lige nu er vi gang med at rekruttere og frigøre ressourcer til datamigrering, systemforvaltning, proceskortlægning og procesforvaltning, samt arbejde med integrationer. Vi arbejder også videre med vision og businesscase. Derudover opdaterer vi eksisterende materiale vedrørende processer og integrationer, og kortlægger manglende materiale. 

Resultat skal være, at vi er klar til at indgå i det nationale program om opsætning af den fælles løsning i 2023. 

I forbindelse med både vision, analyser og kortlægning kommer vi til at invitere til møder og workshops, og i løbet af efteråret inviterer vi til online stormøde hvor I kan høre mere om både SDU-programmet og det nationale program. Indtil da kan I orientere jer på den hjemmeside som programmet har lavet. Har I spørgsmål eller ønsker til yderligere kommunikation er I også altid velkomne til at kontakte programleder Mette Thomassen: mettho@sdu.dk .

Redaktionen afsluttet: 22.08.2022