Skip to main content

Nyhedsbrev uge 27, 2021

Af Mette Thomassen, , 27-09-2021

Sommerstatus fra projekt Nyt HR- og Økonomisystem

Kære alle

HCM nyt

Så har vi været i luften med det nye HR system (HCM) i en måned. Stor tak til alle for at hjælpe med at få rettet op på data og få gang i de nye rutiner. Vi er ikke i mål med opgaverne, men vi er rigtigt godt på vej takket være jeres hjælp. 

De sidste 4 uger er der afholdt ugentlige møder i fakultets- / FA netværkene med alle HR-brugerne. Her er der taget mange spørgsmål op. Derudover har der været god gang i supporten. Noget har vi kunnet svare på undervejs, og noget arbejder vi videre med hen over sommeren. 

Vi har holdt møde med HR fakultetskoordinatorerne og har aftalt, at de efter sommerferien inviterer til møder hver 14. dag.  HR-service deltager på disse møder. Det er af stor værdi for alle parter at være i tæt kontakt om brugen af systemet. Der er meget nyt at lære, og der er meget der skal udvikles og tunes for at få processerne til at lande. 

Vi ser frem til at arbejde videre med ibrugtagning og fortsat udvikling af HCM efter ferien. Inden vi går på ferie, vil vi gerne give jer en opsamling på nogle af alle de spørgsmål, der er rejst. Både hvad der er løst og hvad vi arbejder videre med. Det kan i læse om i vedhæftede dokument

ERP nyt

På økonomi stormøde d. 28 juni orienterede vi om at ERP projektet bliver forsinket. Vi er nået rigtig langt, men desværre er vi ikke helt så langt, som vi gerne ville, og kan ikke nå at afslutte testarbejdet før sommerferien som aftalt. Vi forhandler p.t. med leverandøren om en revideret plan, men kan ikke nå at blive færdige før sommerferien. 

Der er dog fortsat fuld fart på projektet, og der bliver testet og rettet fejl hen over sommeren. Alle moduler og alle de vigtigste integrationer er klar, og i gang med at blive testet. Vi ved også at den næste store milepæl i projektet er d. 15/9. Her skal testarbejdet være afsluttet og alle moduler og vigtige integrationer godkendt. 

Vi har i løbet af maj og juni afholdt møder fakulteterne og forskellige brugergrupper, og takker for gode drøftelser og stor interesse. Vi vender tilbage i starten af august med den nye plan og opdaterede deadlines i implementeringen af løsningen. 

Alt i alt ser vi frem på et spændende efterår. 
Men inden da vil vi gerne ønske alle jer alle en rigtig god sommer   

Mange sommerhilsner fra Lisbeth, Nicolai, Bjarne, Heidi, Mette og hele projektteamet

Nyhedsbrevet er målrettet HR og Økonomiansvarlige samt HR- og økonomimedarbejdere, men alle er velkomne til at læse det. Du er velkommen til at sende nyhedsbrevet videre, og hvis der er nogen der gerne vil på modtagerlisten kan de sende en mail til: mettho@sdu.dk.

For jer der ikke kender til projektet, så er der tale om to forskellige systemer (HR og Økonomi), som er opbygget i samme univers, og ligner hinanden. Projektet er opdelt i to underprojekter der koordineres tæt. HR-systemet hedder i daglig tale ”HCM”, hvilket står for Human Capital Management. Økonomisystemet hedder ”ERP”, hvilket står for Enterprise Ressource Planning.

Nyhedsbrevene gemmes sammen med øvrig projektinformation på siden: https://sdunet.dk/da/administration/projekter/nyt_hr_og_oekonomisystem

Redaktionen afsluttet: 27.09.2021