Skip to main content
Acadre

Acadre opgraderes tirsdag den 17. marts 2020

Acadre vil derfor være ude af drift fra mandag den 16. marts kl. 18.00 og hele dagen tirsdag den 17. marts.

Af Katrine Findsen, , 03-03-2020

Hvad skal jeg gøre?

Du skal selv installere den nye version af Acadre via Software Center fra den 18. marts.
https://sdunet.dk/da/vaerktoejer/brugeradgang/esdh+-+Acadre+support kan du læse mere om installationen.

Giver opgraderingen store ændringer?

Nej, der er hovedsagelig tale om en teknisk opgradering.
De ændringer, der sker, vil være at finde i Acadre Web-klient.

HUSK at du fra Acadre kan sende links til andre med adgang til Acadre, og på den måde dele dokumenter uden at sende dokumenterne rundt i Outlook.

Brug for hjælp?

Kurser og sidemandsoplæring bliver udbudt efter behov. Kontakt esdh@sdu.dk
Navigationssedler opdateres, så de afspejler de seneste ændringer og fejlrettelser.
Fra den 18. marts vil de være at finde på https://sdunet.dk/da/vaerktoejer/vejledninger/post/esdh_forside/Navigationssedler_kom_godt_i_gang_med_acadre

Redaktionen afsluttet: 03.03.2020