Skip to main content
DA / EN
Coronavirus

Nye tiltag på SDU for at reducere risiko for smittespredning

Statsministeren og myndighederne udmeldte 6. marts nye tiltag for at inddæmme coronavirus og opfordrede alle til at udvise samfundssind, tage hensyn til svækkede, ældre og kronisk syge borgere samt være på forkant med tiltag, som forhindrer smittespredning i samfundet.

SDU’s ledelse har derfor i dag (den 8. marts) meldt ud til alle ansatte og studerende, at nye forholdsregler sættes i værk for at reducere risikoen for smittespredning. Forholdsreglerne har til formål at opretholde universitetets forretningskritiske opgaver, mens en række ikke-forretningskritiske aktiviteter helt/delvist lukkes ned indtil videre frem til 31. marts. 

Det er vigtigt at understrege, at de nye tiltag på SDU sker med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip, og vi har fokus på rettidig omhu og på at træffe de nødvendige beslutninger for at bidrage til at inddæmme smittespredning af coronavirus i samfundet.

De nye forholdsregler er indtil videre gældende frem til 31. marts og er følgende:

 • SDU’s særlige campusstruktur med sammenhængende bygninger med mange ansatte, studerende og daglige gæster giver øget risiko for smittespredning. SDU’s ledelse har derfor besluttet at lukke alle større samlingsområder på alle campusser. Det gælder kantiner, biblioteker, læsesale, fredagsbar og andre lignende samlingssteder, hvor mange ansatte og studerende færdes. Alle områder vil være enten aflåst eller synligt afspærret med skiltning. Biblioteket er åbnet på diverse digitale platforme inkl. mail, Skype og telefon: Der vil fortsat være 24/7-online adgang til elektroniske tidsskrifter, databaser og e-bøger. Der etableres mulighed for selvbetjening ift. aflevering og udlån af bestilte bøger m.v. (Læs mere på https://www.sdu.dk/da/bib). Kantinen leverer fortsat forplejning til møder og arrangementer, men er lukket for almindeligt kantinesalg.
 •  

 • Tjenesterejser til internationale konferencer suspenderes i samme periode for alle medarbejdere. Der kan dog gives dispensation fra dekan eller universitetsdirektør, men den pågældende medarbejder vil blive sat 14 dage i hjemmekarantæne efter tilbagekomst. Det skyldes risikoen for at andre konferencedeltagere eller andre rejsende, som man møder på sin vej, kan have været i et af de særlige risikoområder.
 •  

 • Al tjenesterejseaktivitet til særlige risikoområder (Udenrigsministeriets røde og orange zoner, https://um.dk/) forbydes ubetinget og uden dispensationsmulighed, uanset om der er tale om en konference eller et møde. Hvis en medarbejder rejser privat i særlige risikoområder, skal medarbejderen i 14 dages hjemmekarantæne efter hjemkomst.
 •  

 • Alle events, konferencer og lignende med mere end 1.000 deltagere med planlagt afholdelse i denne periode aflyses. Arrangementer med færre end 1.000 deltagere skal godkendes af dekan eller universitetsdirektør. Arrangementer bliver risikovurderet i forhold til antal personer, tæthed, indendørs/udendørs, tilrejsende deltagere fra udlandet og deltagere i risikogrupper (svækkede, ældre eller kronisk syge borgere). Dekanen/universitetsdirektøren beslutter om et arrangement afholdes, udskydes eller aflyses. Din lokale ledelse kan svare, hvis du har konkrete spørgsmål.
 •  

 • Vi opfordrer samtidig til, at alle medarbejdere og studerende følger myndighedernes skærpede anbefalinger ift. fysisk omgang i dagligdagen. Det betyder som hidtil fokus på god håndhygiejne samt så vidt muligt at undgå håndtryk, kindkys og kram.
 •  

 • Hvis du føler dig sløj og har symptomer på forkølelse, skal du blive hjemme efter aftale med din nærmeste leder, uanset om du har været i de særlige risikoområder, som myndighederne har udpeget. Det er ledelsens ansvar at drage omsorg for, at syge kolleger bliver hjemme.

Det er vigtigt at understrege, at almindelig drift udover ovennævnte skærpelser fortsætter som vanligt.

Du kan orientere dig om hvor der lukket på de enkelte campusser her: https://sdunet.dk/personale/arbejdsmiljoe/coronavirus/coronavirus-lukket

Mere generelt bedes du orientere dig på https://sdunet.dk/da/corona

Myndighederne har samtidig samlet al viden og information om ny coronavirus på sitet http://coronasmitte.dk/, hvor du kan følge den seneste udvikling.


Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Redaktionen afsluttet: 08.03.2020