Skip to main content
DA / EN
Verdensmål

Studier i bæredygtighed

Knap 1.000 nye studerende skal til efteråret være med til at afprøve et nyt forløb, der giver SDU-studerende kompetencer i at forstå, anvende og forholde sig kritisk til FN’s verdensmål.

Af Bente Dalgaard, , 19-03-2020

Verdens ledere har givet hinanden håndslag på at afskaffe ekstrem fattigdom inden 2030. Skal man forsøge at nå målet gennem øget vækst i udviklingslande, velvidende at man risikerer at forværre et andet presserende globalt mål: At bremse den globale opvarmning? 

Det er blot et af de dilemmaer, som knap 1000 nye studerende kan blive stillet overfor, når de som de første gennemfører et nyt initiativ: SDU’s forløb om bæredygtighed. 

- I år bliver der tale om et pilotforløb, men det er meningen, at alle nye SDU-studerende allerede fra næste år skal bestå et digitalt forløb, der giver dem større indsigt i bæredygtighed, siger prodekan Lars Grassmé Binderup, som er koordinator for indsatsen.
 

Konstruktiv og tværvidenskabelig

Forløbet vil introducere de studerende til SDU’s arbejde med FN’s 17 Verdensmål og træne dem i at forstå, anvende og forholde sig kritisk til bæredygtighed og verdensmål. Kompetencer, der ikke kun skal komme dem til gode i deres studietid, men også i deres fremtidige karriere.   

- Vi vil gerne inspirere vores studerende til at have en konstruktiv, tværvidenskabelig og holistisk tilgang til verdens store udfordringer, siger Lars Grassmé Binderup.
 

Forskere sammensætter forløbet

Universitetets egne forskere udarbejder sammen med SDU Universitetspædagogik det særlige SDU-forløb. Forskere fra alle fakulteter har på en workshop udvalgt en række temaer: Økonomisk vækst, fattigdom, ulighed, sundhed, miljø og klima, som de studerende skal igennem. 

- Fordelen ved at lave det selv er blandt andet, at vi gennem eksempler også kan gøre de studerende opmærksom på universitets egen forskning i bæredygtighed, siger Lars Grassmé Binderup. 

SDU’s forløb om verdensmål åbner 1. september. Uddannelserne kan selv bestemme, hvordan de vil lancere det over for deres studerende. 

SDU’s forløb om bæredygtighed

afvikles digitalt i første semester 
svarer til 28 arbejdstimer og udløser 1 ECTS-point
opbygges i moduler med en kort øvelse efter hvert modul
kan tages individuelt eller indlejres i andre uddannelsesaktiviteter
afprøves på 15 uddannelser i 2020
indføres på alle bacheloruddannelser i 2021.
 
Redaktionen afsluttet: 19.03.2020