Skip to main content
Lønsedler

Lønsedler med udbetaling d. 16. marts er sendt i e-boks to gange

Økonomistyrelsen har meddelt, at de ved et uheld har udsendt den samme lønseddel i e-boks to gange.

Det drejer sig om de lønsedler, der er afleveret i e-boks d. 13. marts 2020, og hvor lønudbetalingen fandt sted d. 16. marts 2020.

Denne lønseddel er fejlagtigt afleveret i e-boks igen i dag, d. 25. marts 2020.

I den forbindelse er det vigtig at oplyse, at det kun er lønsedlen, der fejlagtigt er afleveret to gange. Beløbet til udbetaling er ikke overført til bankkontoen to gange.

Vi beklager, hvis dette giver anledning til forvirring. 

Såfremt dette giver anledning til spørgsmål, så send en mail til Lønkontorets fælles mailboks som er: loen@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 26.03.2020