Skip to main content
Acadre

Ny dato for Acadre-opgradering 2020

Acadre opgraderes tirsdag den 29. september, og vil derfor være ude af drift fra mandag den 28. september kl. 18.00 og hele dagen tirsdag den 29. september.

Hvad skal jeg gøre?

Du skal selv installere den nye version af Acadre via Software Center fra den 30. september.
ESDH - Acadre support  kan du læse mere om installationen.

Giver opgraderingen store ændringer?

Nej, der er hovedsagelig tale om en teknisk opgradering.

De ændringer, der sker, vil være at finde i Acadre Web-klient.

HUSK, at du fra Acadre kan sende links til andre med adgang til Acadre og på den måde dele dokumenter uden at sende dokumenterne rundt i Outlook.

Brug for hjælp?

Kurser og sidemandsoplæring bliver udbudt efter behov. Kontakt esdh@sdu.dk
Navigationssedler opdateres, så de afspejler Acadre efter opgraderingen, og findes under Navigationssedler - kom godt i gang med Acadre.

Redaktionen afsluttet: 13.08.2020