Skip to main content
DA / EN
Ledelsen

Nyt fra ledelsen

Seneste nyt fra SDU’s ledelse om COVID-19 og uønsket seksuel opmærksomhed.

Kære medarbejdere på SDU,

Efterårets smukke farver viser sig på træer og buske, og vi har nu taget hul på årets sidste kvartal. 2020 har på mange måder været anderledes, end vi forventede. Og det gælder også de seneste uger i september og oktober, som har budt på fornyet debat om uønsket seksuel opmærksomhed – også i den akademiske verden – og fortsatte restriktioner for at begrænse COVID-19. Det kan I læse om nedenfor.

Uønsket seksuel opmærksomhed er uacceptabel

Ved ”Zulu Comedy Galla” den 6. september fortalte tv-vært Sofie Linde om en seksuel krænkelse i sin tid som praktikant på DR. Mange har med rette anerkendt Sofie Lindes mod til at stå frem med sin personlige oplevelse med #MeToo. Efterfølgende har mange kvinder berettet om lignende oplevelser. Det gælder for eksempel i mediebranchen, forlagsbranchen, musikbranchen samt ikke mindst i det politiske liv.

Heller ikke universiteterne kan sige sig fri for sager om uønsket seksuel opmærksomhed. Et stort antal kvinder stod frem i dagbladet Politiken den 8. oktober og fortalte om deres oplevelser på universiteterne.

Tak til de mange kvinder på universiteterne for deres mod og vilje til at stå frem.

Som rektorat tager vi skarpt afstand fra enhver form for uønsket seksuel opmærksomhed, som udøves overfor studerende og ansatte på SDU. Vi har og vil målrette arbejdet for at skabe en studie- og arbejdsplads, hvor ansatte og studerende ikke oplever denne uacceptable og krænkende adfærd.

Siden #MeToo-bølgen rullede i oktober 2017, har vi iværksat og gennemført flere initiativer på SDU. I Arbejdspladsvurderingen og Studiemiljøundersøgelsen spørges ind til hhv. medarbejderes og studerendes oplevelser om uønsket seksuel opmærksomhed. Der er etableret en tydelig indgang for studerende, som studerende kan benytte til at fortælle om konkrete episoder med krænkelser. Arbejdsmiljøorganisationen har udgivet en guide om håndtering af uønsket seksuel opmærksomhed, og SDU har i flere tilfælde fået vurdering fra uvildig ekstern advokat i konkrete sager.

Vi har brug for fortsat at forhindre og forebygge uønsket seksuel opmærksomhed på SDU. SDU’s Hovedsamarbejdsudvalg vil nedsætte en taskforce, som skal opdatere SDU’s retningslinjer for håndtering af uønsket seksuel opmærksomhed. Taskforcen skal etablere en procedure, der sikrer, at alle konkrete sager om uønsket seksuel opmærksomhed vurderes med hjælp fra en uvildig ekstern advokat. Endelig skal taskforcen give bud på, hvordan vi i fællesskab kan arbejde med vores kultur og omgangsformer, så vi aktivt forebygger uønsket seksuel opmærksomhed.

Vi kommer nemlig ikke i mål kun med regler og retningslinjer. Som studerende, medarbejdere og ledere på universitetet har vi alle et ansvar for at sikre ordentlighed i omgangen med hinanden – uanset om det er i undervisningslokalet, i laboratoriet, i frokoststuen, på kontoret, i mødelokalet, ved kaffemaskinen, på konferencen, til receptionen, ved julefrokosten eller ved sommerfesten.

Forebyggelse af seksuelle krænkelser og uønsket seksuel opmærksomhed på SDU vil derfor være et tema, som vi alle kommer til at arbejde mere med i den kommende tid.

COVID-19

Et andet stort tema i tiden er naturligvis COVID-19, som påvirker alles hverdag på universitetet.

I Nyt fra Ledelsen i september 2020 fortalte vi om, at vi skal forberede os på at ’pendulet svinger frem og tilbage’ i håndteringen af COVID-19. Aktuelt føles det nok mest som om, at pendulet hænger fast i den ene side med fortsatte restriktioner og begrænsninger. Årsagen kender I: Fortsatte daglige smittetal på mellem 400-600 personer i Danmark og myndighedernes forsigtighed i at åbne for samfundsaktiviteter, som kan føre til ukontrollerbar smittespredning. Desværre har mange lande i Europa og verden i den seneste tid konstateret høje smittetal. Det øger sandsynligheden for, at de danske myndigheder også vil fortsætte med en forsigtig linje, hvilket desværre kan påvirke vores hverdag på universitetet i de kommende måneder.

På SDU er vi heller ikke gået fri af smittetilfælde. Det er der intet overraskende i. Når smittetallene generelt øges i Danmark, forventer vi, at SDU også får smittetilfælde blandt vores 26.500 studerende og 6.400 ansatte. Vi håber, at alle smittede personer er kommet godt igennem smitteforløbet.

 Antal smittetilfælde blandt studerende og ansatte på SDU
 Uge Odense - Campusvej Odense - WP Slagelse Sønderborg Kolding I alt
 36 7   2   16
37 6 3 3     12
38 12       1 13
39 10 2 2   5 19
40 5         5
41 7 1       8
 42 7 1       8
 I alt 54 14 7 2 6 81

Kilde: Indmeldte smittetilfælde blandt studerende og ansatte på SDU.

Men der er faktisk lyspunkter i et ellers mørkt COVID-19-efterår:

  • Antallet af smittetilfælde pr. uge på SDU har de seneste tre uger været meget mindre end de første fire uger af september.
  • Langt hovedparten af de smittede personer er blevet smittet uden for SDU. Kun i meget få tilfælde er smitte spredt i relation til SDU, for eksempel i studiegrupper med tæt kontakt mellem studerende.

Vi vil gerne rose jer for den meget store indsats og udholdenhed, som I har ydet med at skabe en tryg og sikker studie- og arbejdsplads. Det er helt afgørende, at I alle har bidraget til at efterleve retningslinjerne og fået hverdagen til at fungere under vanskelige omstændigheder. STOR TAK TIL ALLE!

Som ledelse er vi generelt optagede af, at både studerende og ansatte kommer godt igennem de mange restriktioner og begrænsninger, der fortsat præger vores hverdag. Vi har lyttet til ønsket om retningslinjer med større stabilitet og længere holdbarhed. SDU’s direktion har derfor også godkendt retningslinjer for undervisningsaktiviteter frem til sommeren 2021 på baggrund af nye retningslinjer fra Uddannelses- ogForskningsministeriet af 5. oktober 2020.

Vi håber, at I alle trods vilkårene kan bevare humøret og studie- og arbejdsglæden. Og vi glæder os til, at vi en dag alle kan samles igen på vores campusser i Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse og København.

Mange varme efterårshilsner

Rektoratet

Henrik Dam
Rektor

Sebastian H. Mernild
Prorektor

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør

Redaktionen afsluttet: 22.10.2020