Skip to main content
ØKONOMIREGNSKAB

Årsafslutning regnskab 2020: Tidsfrister, periodisering m.m.

Året 2020 nærmer sig afslutningen, og i den forbindelse har Økonomiservice udarbejdet et notat med oplysninger om bl.a. tidsfrister for at sikre, at de rigtige indtægter, omkostninger, aktiver og passiver indgår i SDU’s årsregnskab for 2020.

Læs notatet her

Redaktionen afsluttet: 09.11.2020