Skip to main content
DA / EN
Vores Verdensmål: Status

Hit the ground running

Der er gang i arbejdet med verdensmålene på SDU.

Af Flemming Bridal Rasmussen, , 05-02-2020

Med risiko for at blive beskyldt for anglicisme synes dette engelske udtryk i overskriften at være en god beskrivelse for den indsats, SDU’s medarbejdere har gjort, siden bestyrelsen besluttede at gøre FN’s verdensmål til omdrejningspunkt for universitetets videre udvikling.

Når SDU har kunnet lægge fra land hurtigt, skyldes det ikke mindst, at udgangspunktet har været godt. SDU har ikke brugt pesticider de sidste 5 år. Vi sorterer allerede affald på 32 fraktioner, og madspildet er minimalt. Ligeledes printes langt mindre end tidligere.

Udgangspunktet er godt

Hermed ikke sagt, at vi har en CO2-fri drift. Der er plads til optimering, men udgangspunktet er godt. Omtanke for miljø og ressourcespild er allerede implementeret via cirkulære for drift af statslige bygninger og i måden Teknisk Service dagligt håndterer driften på. Hvilket fremgår af artiklerne i dette nyhedsbrev.

Siden bestyrelsens beslutning er der på tværs af SDU også blevet arbejdet hårdt på en bred vifte af initiativer, der skal styrke relevansen og kvaliteten af SDU’s forskning og uddannelser i forhold til verdensmålene.

Dette arbejde vil fortsætte de kommende år. Alt sammen med afsæt i den frie, uafhængige og kritiske forskning. Ligesom indsatserne i forhold til et grønnere, sundere og mere mangfoldigt SDU fortsætter, og hvor en stor af de kommende indsatser udspringer af forslag fra ansatte og studerende.

Redaktionen afsluttet: 05.02.2020