Skip to main content
DA / EN

Ny coronavirus

Opfordring til hjemmearbejde og aflyste arrangementer: Nye covid-19-tiltag på SDU

Fra den 10. december træder nye covid-19-restriktioner i kraft i samfundet. Universiteterne er fortsat åbne og kan gennemføre undervisning, eksamener og forskning, men der opfordres til at aflyse sociale arrangementer og gøre brug af hjemmearbejde.

Onsdag den 8. december præsenterede regeringen nye restriktioner i håndteringen af covid-19.  Overordnet set rammer restriktionerne ikke universiteterne direkte, da restriktionerne er rettet mod andre dele af samfundet, hvor myndighederne ser en risiko for stor smittespredning. SDU og resten af universiteterne er åbne, så universiteternes opgaver inden for forskning, uddannelse (uddannelse og eksamener) og vidensamarbejde kan fortsætte fysisk på universiteterne.

Sundhedsmyndighederne kommer med en række anbefalinger, som SDU også vil være berørt af i perioden fra fredag den 10. december 2021 kl. 24 til og med fredag den 7. januar 2022.

For ansatte

Ansatte opfordres kraftigt til at arbejde hjemme i udstrakt omfang, såfremt det er muligt. Nærmest leder og den enkelte medarbejder aftaler nærmere.

Ansatte opfordres kraftigt til at aflyse eller udskyde sociale arrangementer. Det gælder både arrangementer planlagt på SDU-lokationer, men også planlagte begivenheder i SDU-regi, der eksempelvis skal afholdes på en restaurant.

Ansatte opfordres kraftigt til at omlægge møder og seminarer i den kommende periode til online format.

Dekanerne på fakulteterne og universitetsdirektøren i Fællesområdet har kompetence til at beslutte eventuelle dispensationer.

For studerende

SDU er som udgangspunkt et åbent universitet, og undervisning og eksamener kan fortsat afholdes fysisk på SDU’s lokationer.

Idet ansatte anbefales til hjemmearbejde, vil der være mere plads på campus til studerende, der har brug for at være til stede i forbindelse med fx undervisning og eksamener.

Studerende vil modtage direkte besked fra fakultetet, hvis der sker omlægning af undervisning og eksamener i den kommende tid.

Studerende anbefales kraftigt til at aflyse eller udskyde sociale arrangementer.

Fredagsbaren lukker i perioden fra fredag den 10. december

Fortsat krav om coronapas

Adgang til SDU’s lokaler vil fortsat kræve et gyldigt coronapas hos studerende, ansatte og besøgende. Et coronapas opnås ved vaccination, en negativ test eller hvis man har været smittet inden for de seneste 6 måneder.

På den måde kan man trygt møde op på campus i vished om, at alle andre også er vaccineret og/eller nyligt testet. Der gennemføres fortsat stikprøvevis kontrol af, at studerende, ansatte og besøgende har et gyldigt coronapas. Stikprøvekontrollerne bliver gennemført af coronavagter med tydelig markering på tøjet.

Bemærk at en vaccine nu holder syv måneder efter sidste stik i stedet for et år, som hidtil har været gældende. En negativ PCR-test varer i 72 timer, mens en antigentest (kviktest/hurtigtest) er gyldig i 48 timer.

Situationen følges nøje

SDU’s ledelse appellerer til, at studerende og ansatte fortsat følger myndighedernes anbefalinger og viser hensyn ved at følge universitetets principper om forsigtighed, rummelighed og tillid.

Bliver du som studerende smittet med covid-19, opfordres du meget kraftigt til at indmelde dette ind via Corona-knappen i SPOC

Bliver du som ansat smittet med covid-19, opfordres du til at følge den normale procedure for sygemelding. 

Oplysninger om smittetilfælde på SDU kan være en hjælp, hvis andre studerende eller ansatte på SDU skal informeres i de tilfælde, den smittede ikke selv har kontaktoplysninger på evt. nære kontakter.

Gennem Corona-knappen i SPOC kan studerende ligeledes indsende spørgsmål, som ikke måtte være besvaret gennem FAQ’en.

Ved yderligere tiltag meldes informationen ud via SDU’s egne kanaler.

Læs mere om coronavirus og sundhedsmyndighedernes aktuelle anbefalinger på https://coronasmitte.dk/.

Hold dig orienteret på FAQ’en, som opdateres løbende:

For studerende: https://mitsdu.dk/corona
For medarbejdere: https://sdunet.dk/corona

Med venlig hilsen

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør

 

Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ til medarbejdere på SDU

Læs om hvordan du som medarbejder er stillet og skal forholde dig under beredskabet iværksat som følge af coronavirus.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 09.12.2021