Skip to main content
DA / EN

Ny coronavirus

Nye restriktioner på SDU fra d. 19. december 2021

For at begrænse den stigende smittespredning med covid-19 i samfundet er der på SDU og i resten af universitetssektoren fra søndag den 19. december 2021 indført nye restriktioner. Der er krav om brug af mundbind eller visir ved fysisk fremmøde, og kravet om gyldigt coronapas forlænges med fire uger.

Fra på søndag den 19. december skal du bære mundbind eller visir på SDU’s lokationer. Det står klart, efter Folketingets Epidemiudvalg har besluttet nye restriktioner efter en periode med stigende covid-19-smitte i samfundet.

Krav om brug af mundbind eller visir fra den 19. december

Kravet om mundbind vil omfatte studerende, ansatte og besøgende, når man befinder sig indendørs på SDU’s lokationer. Kravet vil gælde ved færden på fællesarealer, for eksempel i kantiner, men ikke i forbindelse med undervisning og eksamen.

Mundbind eller visir kan desuden fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, f.eks. ved indtagelse af mad og drikke.

Kravet om brug af mundbind på SDU gælder fra den 19. december og indtil videre fire uger frem.

Ændret afvikling af undervisning og eksamener i januar

Fra januar 2022 vil SDU desuden indføre tiltag i relation til undervisning og eksamener, som finder fysisk sted på en af SDU’s lokationer:
  • undervisningen organiseres i faste hold, hvor det er praktisk muligt
  • eksamener omlægges til virtuelt format, hvor det er praktisk muligt

På SDU vil omlægninger i forhold til undervisning og eksamener ske lokalt på fakulteter og i studienævn. Som studerende modtager du direkte besked fra dit studie vedrørende omlagt undervisning og eksamener.

Hvis der er forhold, som gør, at du som studerende har svært ved at deltage i en eksamen, omlagt eller ikke-omlagt, har du fortsat mulighed for at sende en dispensationsansøgning til dit studienævn og høre om dine muligheder. Ansøgningen sendes til dit studienævn via SPOC.

Ekstra kontrol af gyldigt coronapas ved eksamener

Samtidig med kravet om værnemidler har myndighederne besluttet at forlænge kravet om gyldigt coronapas med fire uger fra den 19. december. Adgang til SDU’s lokaler vil derfor fortsat kræve et gyldigt coronapas hos studerende, ansatte og besøgende. Et coronapas opnås ved vaccination, en negativ test eller hvis man har været smittet inden for de seneste 6 måneder.

På grund af de stigende smittetal i samfundet skærper SDU fra den 20. december kontrollen af coronapas hos studerende, som skal til skriftlig eksamen på en af SDU’s lokationer. Kontrollen vil blive udført af eksamensvagter. Manglende gyldigt coronapas vil medføre, at en studerende bortvises fra eksamen, hvilket vil tælle som et eksamensforsøg. Som studerende kan du læse mere om den skærpede kontrol på FAQ.

SDU vil fortsat gennemføre stikprøvevis kontrol af, at studerende, ansatte og besøgende har et gyldigt coronapas. Stikprøvekontrollerne bliver gennemført af coronavagter med tydelig markering på tøjet. På den måde kan man trygt møde op på campus i vished om, at alle andre også er vaccineret og/eller nyligt testet.

Opfordring til fortsat hjemmearbejde og virtuelle møder

SDU’s ledelse opfordrer meget kraftigt ansatte til,

  • at varetage arbejdet uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, hvor det er muligt. Nærmeste leder og den enkelte medarbejder aftaler nærmere.
  • at holde afstand og sikre rengøring, udluftning og god hygiejne på SDU’s lokationer.
  • at omlægge fysiske møder til virtuelle møder.
  • at aflyse eller udskyde sociale arrangementer til et senere tidspunkt.

Situationen følges nøje

SDU’s ledelse appellerer til, at studerende og ansatte fortsat følger myndighedernes anbefalinger og viser hensyn ved at følge universitetets principper om forsigtighed, rummelighed og tillid.

Bliver du som studerende smittet med covid-19, opfordres du meget kraftigt til at indmelde dette ind via Corona-knappen i SPOC.

Bliver du som ansat smittet med covid-19, opfordres du til at følge den normale procedure for sygemelding.

Oplysninger om smittetilfælde på SDU kan være en hjælp, hvis andre studerende eller ansatte på SDU skal informeres i de tilfælde, den smittede ikke selv har kontaktoplysninger på evt. nære kontakter.

Gennem Corona-knappen i SPOC kan studerende ligeledes indsende spørgsmål, som ikke måtte være besvaret gennem FAQ’en.

Ved yderligere tiltag meldes informationen ud via SDU’s egne kanaler.

Læs mere om coronavirus og sundhedsmyndighedernes aktuelle anbefalinger på https://coronasmitte.dk/.

Hold dig orienteret på FAQ’en, som opdateres løbende:

For studerende: https://mitsdu.dk/corona
For medarbejdere: https://sdunet.dk/corona

Med venlig hilsen

Thomas Buchvald Vind
Universitetsdirektør

 

Ny coronavirus

Vi har samlet alt SDU-relateret information på en side

Læs mere

FAQ til medarbejdere på SDU

Læs om hvordan du som medarbejder er stillet og skal forholde dig under beredskabet iværksat som følge af coronavirus.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 18.12.2021