Skip to main content
DA / EN

DIAS

The History of Capitalism: Tværfaglig forelæsningsrække byder resten af SDU ind til debat og ideudvikling

Historiker Jeppe Nevers og økonom Paul Richard Sharp er gået sammen om at arrangere en forelæsningsrække med titlen The History of Capitalism. Ved at invitere forskere af international kaliber til at gæste det interdisciplinære miljø på Danish Institute for Advanced Study (DIAS), ønsker de to forskere at danne grobund for en tværfaglig dialog om kapitalismens koncept.

Af Rikke Ulvedahl Carlsen, ruc@sdu.dk og Marie Elisabeth Dam, , 12-09-2021

I dansk kontekst er kapitalisme ofte et udskældt begreb med negative associationer til kynisk materialisme, ulighed og nådesløs konkurrence. Som denne forelæsningsrække vil vise, drejer kapitalisme sig dog ikke blot om kroner og ører, men spiller ind i en bred vifte af videnskaber på nationalt og globalt niveau.

Frem til foråret 2022 vil fem gæsteforelæsere på toppen af deres felt undersøge aktuelle problemstillinger omkring kapitalisme. Forelæsningerne vil ikke forholde sig til et specifikt land eller periode, men foregå i rammen af et globalt perspektiv.

Programmet skydes i gang d.15. september med den økonomiske historiker Thomas Piketty fra Paris School of Economics, nok bedst kendt for sin bestsellerbog om økonomi; Kapitalen i det 21. århundrede fra 2016.

Er Jeff Bezos rumrejse et billede på uligheden?

Thomas Piketty er en af verdens mest højprofileret samfunds- og humanioraforskere og har i sin karriere studeret den reelle uligheds proces i udviklede lande i det 19. og 20. århundrede. Han fremsatte i 2013 den teoretiske påstand, at medmindre kapitalismen reguleres omfattende, generer den meget mere ulighed end først antaget. Når en økonomi vokser, er det således de rigeste, hvis kapital øges mest.

Opbakningen til den uregulerede økonomi er ofte finansieringsargumentet. Ved at flytte sin kapital rundt i samfundet, kan andre virksomheder vokse – dermed kan alverdens forbrugere købe billige produkter hos Amazon, folk kan få arbejde i Amazons lagre, og Jeff Bezos kan tage en rumrejse på 11 minutter.

Programmets præmis er, at alle med interesse i kapitalisme kan bidrage med noget. Spørgsmålet er blot hvad? Det inviterer Danish Institute for Advanced Study – DIAS alle på SDU til at finde ud af.

Det fulde program for History of Capitalisme, som fortsætter i de kommende måneder findes her.

Redaktionen afsluttet: 12.09.2021