Skip to main content

Mindeord

Mindeord om Bjarne Andersen

SDU’s fællestillidsrepræsentant gennem mere end 30 år

Af TR-kollega, lektor emeritus Jørgen Chr. Bang, 30-12-2021

Julen bragte en trist meddelelse: Min gode ven og TR-kollega Bjarne Andersen døde den 26. december 2021 efter en kortvarig sygdomsperiode. Han blev 77 år. Bjarne Andersen var ansat på OU/SDU fra 1971 indtil han fratrådte stillingen som lektor ved Institut for Idræt og biomekanik i 2018.

I mere end 30 år var Bjarne kollegernes fællestillidsmand og næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget på SDU, og i to valgperioder 2003-2011 repræsenterede han det videnskabelige personale i SDU’s Bestyrelse. Desuden var han SDU’s repræsentant i bestyrelsen for DM’s universitetslærerafdeling siden starten af 1990’erne indtil 2018.

Han var en pryd for SDU og hele AC-området, ja, for alle universitetets faglige områder. Som fællestillidsrepræsentant gennemførte han månedlige kontaktudvalgsmøder med tillidsrepræsentanter for alle universitetets faglige organisationer, og han bidrog her til de forskellige medarbejdergruppers indbyrdes respekt og til udformningen af en fælles personalepolitik i Hovedsamarbejdsudvalget. Det kom til nytte ved de enkelte faggruppers årlige lønforhandlinger – og ikke mindst ved de alvorlige nedskæringsrunder, hvor han udførte en utrættelig indsats for at sikre kollegerne bedst muligt.

Også i DM’s Universitetslærerafdeling talte han med stor vægt og bidrog til en øget opmærksomhed på den vigtige sammenhæng mellem det lokale TR-arbejde og landspolitikken i DM og AC.

I hele sit virke var Bjarne Andersen en særdeles venlig, pålidelig og omsorgsfuld person over for både medparter og modparter, og han anvendte altid en sober og respektfuld tone. Man kunne stole på hans udsagn og referater fra møder og samtaler med andre. Han omtalte også sine opponenter med stor respekt. Både ordentlighed og humor havde han som følgesvende, og han havde en fin forståelse for at afbalancere synspunkterne og interesserne, så der blev taget behørigt hensyn til både medarbejderens og SDU’s interesser. Han repræsenterede på bedste måde de skrevne og uskrevne formål og hensigter, som ligger bag organisationernes rolle i “den danske model”, og det sikrede ham dyb respekt fra både ledelsen, personaleafdelingen og kollegerne.

Selv efter fratrædelsen i 2018 fortsatte han med at stå til rådighed for både ledelse og tillidsrepræsentanter med sin store indsigt i universitetets virke fra top til bund og fra bund til top.

 

Redaktionen afsluttet: 30.12.2021