Skip to main content

Humaniora

Nekrolog

Susan Riber Hansen 1967-2021

Lørdag d. 30. oktober gik Susan Riber Hansen bort. Susan, som brugte enhver given lejlighed til at rejse og udforske verden, var på ferie i Portugal og fik et ildebindende lørdag aften, hvilket desværre resulterede i et hjertestop.

Susan blev ansat på Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet, i 2013 som projektadministrator for det tværfakultære samarbejde SDU Design og bidrog hér til at opbygge den stærke designprofil på campus Kolding. Inden da havde hun været i det private erhvervsliv, blandt andet ved Dalum Papir A/S og i familiens virksomhed Riber Reklamer A/S.

Susan var uddannet fra Odense Universitet i HA og HD i afsætningsøkonomi, og netop hendes stærke økonomiske kompetencer kom SDU og instituttet til gavn. Efterhånden fik hun nemlig ansvaret for hele instituttets økonomi, og Susan blev netop i år forfremmet til specialkonsulent.

Udover hendes store engagement, er det hendes flid og dygtighed, hun vil blive husket for. Susan havde altid fokus på, hvad der var bedst for instituttet og gjorde en stor dyd ud af at opretholde en sund økonomi. Hun var ligeledes meget engageret i at understøtte forskernes arbejde med hjemtagning af eksterne midler.

Med Susans bortgang mister universitetet en meget dygtig medarbejder og en god kollega.

Æret være Susan Riber Hansens minde.

Per Krogh Hansen (Institutleder for Kulturvidenskaber) & Marianne Wolff Lundholt (Institutleder ved Design og Kommunikation)

Redaktionen afsluttet: 03.11.2021