Skip to main content
DA / EN
Ny rektor på SDU

Arbejdet med ansættelse af ny rektor for SDU forløber som planlagt

Den 29. august 2021 udløb ansøgningsfristen for den opslåede stilling som SDU’s kommende rektor. Ansættelsesudvalget er nu klar til at påbegynde næste fase i ansættelsen.

En af de vigtigste opgaver for SDU’s bestyrelse er ansættelse af rektor. SDU's bestyrelse har efter grundige drøftelser nedsat sig selv som ansættelsesudvalg; også selv om det er et stort udvalg med 9 medlemmer. Ansættelsesudvalget udgøres af de 5 eksterne bestyrelsesmedlemmer og de 4 interne - 2 ansatte og to studerende fra SDU. Bestyrelsesformand Niels Thorborg er formand for ansættelsesudvalget. Ansøgningsfristen er udløbet, og udvalget er klar til at tage hul på næste fase.

- Vi står med et spændende ansøgerfelt, og ansættelsesudvalget ser frem til den vigtige opgave med at udvælge kandidater, udtaler bestyrelsesformand Niels Thorborg.

Den videre proces

Det har været vigtigt for bestyrelsen at få input til den profil, der beskriver rektorstillingen. Rekrutteringsfirmaet Genitor, der bistår med ansættelsen, har derfor forud for opslag af stillingen gennemført interviews med interne og eksterne nøgleinteressenter.

Det er tillige Genitor, der bistår ansættelsesudvalget i den videre proces med ansættelsessamtaler og test af kandidater. Efter planen foregår dette i den kommende tid, hvorefter bestyrelsen træffer en beslutning. Forventningen er, at bestyrelsen er klar med offentliggørelse af navnet på SDU’s nye rektor senere på efteråret.

Læs mere om SDU’s bestyrelse.

Redaktionen afsluttet: 03.09.2021