Skip to main content
DA / EN
Ny Viden

Ny Viden går digital

Ny Viden har i mange år fortalt omverdenen om forskningen på SDU. Artiklerne vil ikke længere udkomme i papirudgave, men formidlingen fortsætter på web-universet Ny Viden.

Af Bente Dalgaard, , 15-01-2021

Ny Viden udkommer ikke længere i papirudgave. Det sidste nummer af bladet blev trykt i november, men medarbejdere, studerende og verden uden for SDU har stadig mulighed for at følge forskningen på SDU. De skal blot klikke ind på det digitale univers sdu.dk/nyviden.

Det er et par år siden, at Kommunikation oprettede Ny Viden som et digitalt univers, der henvender sig bredt til alle, som gerne vil vide mere om forskningen på SDU.

Her er artiklerne fra de enkelte numre af bladet Ny Viden løbende blevet integreret med film og andre artikler om forskningen på SDU. Og nu er tiden kommet til at tage næste skridt, som er inspirereret af SDU’s strategi om at arbejde med FN’s verdensmål.

Ny Viden

 

Bæredygtig

- Universitetet har et øget fokus på bæredygtighed, hvor vi også forholder os til vores eget ressourcebrug og forsøger at sænke vores klimaaftryk, hvor vi kan, blandt andet ved at digitalisere dele af driften, siger kommunikationschef Ditte Bjerrisgaard Bundesen.

- Produktion af bladet er blevet gennemført så bæredygtigt som muligt, men tryk af papirformat samt distribution rundt i landet kan ikke optimeres yderligere og vil ikke kunne betegnes som bæredygtigt, siger hun.

Den digitale Ny Viden-platform skal nu videreudvikles og indgå i et tættere samspil med SDU's aktiviteter på de sociale medier.

- Vi vil udvikle og afprøve nye digitale formater, der kan formidle universitetets forskning og viden så fængende som muligt - uden at sagligheden sættes over styr, siger Ditte Bjerrisgaard Bundesen.

  • Ny Viden som formidlingsorgan på SDU stammer tilbage fra 1967, hvor det blev etableret under navnet "NYT" som et orienteringsorgan mellem Odense Universitet samt interne og eksterne aktører.
  • Ny Viden i sit nuværende setup stammer fra 2003, med en layoutmæssig fornyelse i 2018.
  • Formålet med bladet var at understøtte universitetets formidlingsforpligtelse overfor det omgivende samfund. Den forpligtelse løftes nu digitalt: sdu.dk/nyviden.
Redaktionen afsluttet: 15.01.2021