Skip to main content
DA / EN
SDU

Ole Skøtt udpeget som konstitueret rektor på Syddansk Universitet

En enig bestyrelse på SDU har besluttet at konstituere Ole Skøtt som rektor. Nu går arbejdet med at finde SDU’s nye rektor i gang.

Ole Skøtt, den erfarne dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, bliver ny konstitueret rektor på SDU.

En enig bestyrelse har besluttet at konstituere Ole Skøtt som rektor, og Ole Skøtt har takket ja til at stå i spidsen for SDU, mens bestyrelsen finder en ny rektor som afløser for Henrik Dam, der har fået nyt job som direktør i Praktiserende Lægers Organisation.

Niels Thorborg, formand for SDU’s bestyrelse, begrunder valget af den konstituerede rektor således:

- Ole har indgående kendskab til SDU og universitetets strategiske indsatser og besidder solid ledelseserfaring. Det er derfor en enig bestyrelse, der bakker fuldt op om Ole Skøtts konstituering.

Ole Skøtt tiltræder som konstitueret rektor 1. august 2021.

Nu går arbejdet med at finde SDU’s nye rektor i gang. SDU’s bestyrelse er nedsat som ansættelsesudvalg, og stillingen som rektor slås op inden sommerferien.

Bestyrelsen forventer at kunne ansætte en ny rektor ultimo 2021.

Redaktionen afsluttet: 09.06.2021