Skip to main content
Acadre

Udsættelse af Acadre periodeskifte

Hvert 5. år skal SDU, som offentlig myndighed, aflevere sager og dokumenter til Rigsarkivet.

Af HR-service, 12-07-2021

Da det med udgangen af 2021 er 5 år siden vi sidst havde et periodeskifte i Acadre, så var det efter den oprindelige plan ved at være tiden igen.

Imidlertid forholder det sig således at Acadre skal i udbud i løbet af 2023, og derfor er det blevet besluttet at ansøge om udskydning af periodeskiftet, hvilket Rigsarkivet har imødekommet.

Der vil i god tid forud for periodeskiftet i 2023 blive udsendt orientering om, hvad det betyder for den enkelte sagsbehandler og SDU som organisation.

Redaktionen afsluttet: 12.07.2021