Skip to main content
Rengøring

Rengøring i sommerferieperioden

Lidt praktisk information i forhold til rengøring i sommerferieperioden.

Af Teknisk Service, 31-05-2021

Som tidligere år vil rengøring blive reduceret i perioden 5. juli til 6. august 2021 (begge dage inkl.).
Toiletter i kælderen, Campusvej, vil blive aflåst.

Der vil i denne periode blive gennemført rengøring i laboratorier, der er i brug, ligesom toiletter vil blive rengjort. Ønske om rengøring af laboratorier, der vil blive benyttet i perioden, bedes meddelt 8888@sdu.dk.

I kontorområderne, som er i brug, vil der blive foretaget en let rengøring (ca. en gang om ugen). Som tidligere år er der på gangene placeret beholdere, hvor ansatte kan tømme papirkurve. Sækkene vil blive fjernet dagligt.

Teknisk Service henstiller til at man gør brug af de udleverede ”Ingen rengøring” dørskilte

Ekstra grundig rengøring af kontorer, mødelokaler og laboratorier kan bestilles til udførelse i uge 32-35 inkl.
Det vil således IKKE være muligt at få hovedrengøring i juli måned. Brugerne skal selv stå for oprydning inden rengøringen. Bestilling af hovedrengøring kan ske på mail 8888@sdu.dk senest 9. juni 2021.

Redaktionen afsluttet: 31.05.2021