Skip to main content
Ny HR-chef

SDU får ny HR-chef

Lisbeth Møller tiltræder den 1. februar 2021 som HR-chef på SDU.

Lisbeth kommer fra en stilling som afdelingsleder for Personale og Arbejdsmiljø i HR-service på SDU og afløser Mads Niemann-Christensen, som fratrådte stillingen som HR-chef ultimo 2020.

Lisbeth er uddannet jurist og har betydelig indsigt i offentlig personalejura fra mange års ansættelse på HR-området i universitetssektoren.

Fra 2000 til 2007 var Lisbeth personalechef på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, fra 2007 til 2011 personalechef på Københavns Universitet og fra 2011 til 2019 vicedirektør for HR på Københavns Universitet.

Et bredt sammensat ansættelsesudvalg med repræsentanter for ledelsen, medarbejdere og tillidsrepræsentanter bistået af en ekstern konsulent har i januar gennemført samtaler med og test af kandidater. Universitetsdirektøren har på baggrund af et enigt ansættelsesudvalg besluttet at ansætte Lisbeth som HR-chef.

- Det glæder mig at byde Lisbeth velkommen som HR-chef. Med Lisbeth får SDU en meget kompetent HR-chef med indgående viden om drifts- og udviklingsopgaver på HR-området og stor erfaring med at arbejde på et universitet med mange forskellige interessenter og samarbejdspartnere. Lisbeth vil yde høj faglig HR-rådgivning til ledere og tillidsrepræsentanter og er samtidig anerkendt for at være en dygtig og engageret leder for sine ledere og medarbejdere, siger Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør.

- Jeg har fra første dag følt mig velkommen og godt tilpas på SDU. Jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af HR på SDU, så vi kan levere fremragende HR-løsninger og service til SDU, hvor øget digitalisering, der kan understøtte en effektiv og professionel opgaveløsning, har høj prioritet.  Og jeg ser frem til at løse opgaverne i tæt samarbejde med HR Services engagerede medarbejdere og med inddragelse af fakulteter, institutter, ledere og tillidsrepræsentanter, siger Lisbeth Møller.

SDU’s nye HR-chef bor i Valby sammen med sin mand, der er revisor, og parrets tvillingedrenge på 20 år. I fritiden er Lisbeth sammen med familie og venner eller går ture med sin hund, læser en god bog eller nørkler med strikketøjet.

HR-chefen leder HR-service, som er en del af SDU’s Fællesområde. HR-service er i gang med en større digitalisering, og HR-chefen kommer derfor til at stå i spidsen for den deraf følgende forandringsproces. HR-service omfatter følgende afdelinger/enheder: Personale & Arbejdsmiljø, Organisation & Rekruttering samt Digitalisering.

Redaktionen afsluttet: 28.01.2021