Skip to main content
Skiltning

Ny og tydeligere skiltning og vejvisning på SDU Odense

Nu bliver det nemmere at finde rundt på campus i Odense, når vi engang er tilbage igen.

SDU Odense er et stort og komplekst byggeri. Både besøgende og faste brugere af huset kan indimellem fare vild på de lange, tilsyneladende ens gange og forskudte etager. Teknisk Service kører derfor i samarbejde med Plan og Byg og Kommunikation et projekt, som skal gøre skiltning af indgange og gange på SDU Odense tydeligere og gøre det nemmere at finde rundt på campus.

Det oprindelige "vejnet"

I projektet arbejder man med en løsning, hvor det oprindelige "vejnet" bliver tydeliggjort i kombination med verdenshjørnerne, så det i højere grad kan bruges til at finde ud af, hvor man er, og hvordan man når frem til sit mål. Vejnettet består af de nord-sydgående gange Gydehutten og Stenten samt de øst-vestgående større sidegange Knoldene, Krogene, Bøgene, Lysningen, Agrene og Vangene.

Brug navnene på indgange og gange

Projektets arbejde med tydeligere navngivning af indgange og gange skal gerne give bedre muligheder for at finde rundt på SDU Odense. Det hele starter dog med, at man har fået en stedsangivelse, som matcher det "vejnet", skiltene og kortene benytter. Håbet er derfor, at alle vil bruge navnene på indgange og gange, når folk skal ledes hen til et mødelokale, et undervisningslokale, en servicefunktion, et kontor eller en afdeling.

Status

I december 2020 er der sat skilte op over alle indgangsdørene navngivet efter de hovedstrøg, de leder ind til, og med angivelse af, hvilken side af Campus, man befinder sige på.

Indgangsskilte

 

På gulvene, hvor gangene krydser hinanden, er der sat kompasser op, som viser gangnavne og retninger.

Gulvkompas

 

I 2021 er der i første omgang fokus på skiltningen udenfor, særligt fra parkeringspladserne på vestsiden af Campus og ind. Derfra arbejdes der videre med:

  • Yderligere markering af gangnavnene indenfor, så man nemmere kan finde ud af, hvor man befinder sig
  • Skiltning ved trappeopgangene, så man bedre kan finde ud af, hvordan man kommer fra hovedgangene og enten op eller ned til undervisnings- og mødelokaler m.v.
  • Nye kort, som afspejler navngivningen af gange og indgange, og hjælper en med at finde ud af, hvor man er, og hvordan man når frem til sit mål. Dette i sammenhæng med et andet projekt, som skal finde en afløser for den nuværende digitale vejviser SDU Maps.
  • Skiltning fra de store gange til sidegangene med angivelse af afdelinger, undervisnings- og mødelokaler m.v.
  • Udskiftning af blå skilte ved f.eks. undervisningslokalerne til sorte skilte med hvid tekst, så de følger den gældende designmanual.
  • Oprydning. Forældede skilte samt lokale skilte-løsninger fjernes, så de nye skilte og de gennemgående principper i den nye løsning er synlige og ikke drukner i den gamle skilteskove og andre logikker. Deri ligger også en henstilling om ikke at sætte nye lokale skilteløsninger i værk. Tag i stedet kontakt til Teknisk Service, 8888@sdu.dk, så der kan findes en løsning, der er i overensstemmelse med de principper for skiltningen, som vil være gældende fremover.

Spørgsmål til projektet?

Kontakt projektleder Rie Zimmer Rasmussen, Teknisk Service, rzr@sdu.dk, 65504026.

Redaktionen afsluttet: 15.01.2021