Skip to main content
DA / EN
SDG

Stadig ledige pladser til Verdensmålsforum II

2’eren til det første verdensmålsforum fra 2019 er lige på trapperne. 1. oktober samles SDU-forskere til en faglig dag, hvor formålet er at skabe nye forskningssamarbejder, -netværk og -projekter.

Som forsker har du muligheden for at møde kollegaer på tværs af fagmiljøer og sparre om forskningstemaer, når SDU arrangerer Verdensmålsforum II.

Da SDUs arbejde med FNs verdensmål blev lanceret for et par år siden, blev det hele skudt i gang med en faglig dag under titlen ’Verdensmålsforum’, hvor deltagerne blev introduceret til arbejdet med de 17 mål. I år kommer opfølgeren, hvor det udelukkende er forskere, der inviteres.

Ifølge prorektor på SDU Sebastian Mernild skyldes det, at universitet ønsker at give forskerne noget ekstra ift. det tværfaglige arbejde med verdensmålene. I sidste ende er det forskernes samarbejde, der skaber det vidensgrundlag, der muliggør løsninger på de globale udfordringer.

- SDU har meget stærke forskere og forskningsmiljøer inden for verdensmålsfelterne. Med dette arrangement ønsker vi at stille en samarbejdsplatform til rådighed. Målsætningen med arrangementet er, at de deltagende forskere går derfra med ny viden om deres kollegers relaterede forskning, inspiration til nye tværfaglige projekter og generelt en lidt kortere vej til at finde nye interne forskningspartnere.

- Det er essentielt, at vi får udvidet og opbygget kulturen med tværfaglighed, hvis vi skal indfri vores ambitioner i arbejdet med verdensmålene, siger han.

8 udvalgte temaer

Efter et fælles oplæg ved professor Steen Rasmussen inddeles deltagerne i 8 tematiske spor, som man har tilmeldt sig på forhånd. Her vil en ansvarlig styre en gruppedrøftelse, der udover at sætte spot på det konkrete tema også vil skabe nye netværk på tværs af forskerne.

Professor og centerleder Mette Præst Knudsen har sporet ’Digitalisation, Automation and Innovation in Industrial Production’. Ifølge hende er der et spændende program i vente for dagens deltagere.

- Vi vil i min gruppe diskutere, hvordan man kan gribe de centrale udfordringer an fra et forskningsperspektiv, herunder den digitale transformation med nye teknologier til en bæredygtig udvikling. Vi ved alle, at de grønne løsninger er en vej frem, men vi ved lidt mindre om, hvordan vi kan effektuere de nye teknologier. Det kommer vi til at tale om ud fra flere forskellige baggrunde, og der bliver altså rig mulighed for at blive inspireret af og danne relationer til andre fagmiljøer.

Læs mere og tilmeld dig

Det hele foregår i Videnbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense M, fra klokken 11.30-16.10. Læs mere om dagen, se programmet og tilmeld dig på sdunet.dk. Fristen er den 26. september.

https://sdunet.dk/da/voresverdensmaal/naeste-arrangement-i-sdus-verdensmaalsforum

Redaktionen afsluttet: 15.09.2021