Skip to main content
DA / EN
Whistleblower

Whistleblowerordning på SDU

Nu får medarbejderne på SDU en whistleblowerordning.

Af Katrine Findsen, , 15-01-2021

Fra 1. november 2020 er det blevet obligatorisk for alle ministerier og styrelser at indføre en whistleblowerordning, mens ordningen er et aktivt tilvalg her på SDU.

Og inden der sås frø til store bekymringer, er det altså ikke et spørgsmål om, at vi på SDU har en mængde af den type sager. Ordningen er derimod tænkt som en ekstra mulighed for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle alvorlige ulovligheder, uregelmæssigheder og krænkelser på SDU, forklarer universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind.

- Vi vil sikre, at vores medarbejdere kan komme af med den viden, de eventuelt måtte sidde inde med. Det er svært at forestille sig rigtig grimme sager her hos os, men sådan har man nok også haft det i for eksempel Socialstyrelsen inden Britta-sagen, i forskningsverdenen inden Penkowa-sagen, hos Forsvarsministeriet inden svindelsagen i Ejendomsstyrelsen eller blandt politikere og borgere, inden krænkelsessagerne rullede.

Forsøg at løse det selv først

Hvis du som ansat på SDU har kendskab til eller begrundet mistanke om alvorlige ulovlige forhold, uregelmæssigheder eller krænkelser på SDU, bør du altid først overveje, om problemerne kan løses ved brug af de almindelige kanaler. Som ansat kan du for eksempel gå til din nærmeste leder eller din tillidsrepræsentant.

Whistleblowerordningen er tænkt som et alternativ, som kan bruges, hvis man ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler, eller forgæves har henvendt sig til disse kanaler.

Og så skal man huske, at man faktisk, som offentligt ansat, har meddelepligt, som der står i publikationen ”God adfærd i det offentlige”, kapitel 2 og 3 https://www.medst.dk/arbejdsomraader/hr/retningslinjer-for-embedsmaend/god-adfaerd-i-det-offentlige.

- Hvis man som ansat på SDU konstaterer åbenbart misbrug af offentlige midler og andre ulovligheder, så har man pligt til at indberette det, siger Thomas Buchvald Vind.

Indberet hellere en gang for meget

- Hvis en SDU-ansat er i tvivl om, hvorvidt vedkommende skal indberette oplysninger om et forhold eller ej, fordi den pågældende er i tvivl om, hvorvidt det falder inden for rammen af ordningen, bør han eller hun indberette oplysningerne, understreger Thomas Buchvald Vind.

Whistleblowerordningen kommer til at køre i et lukket og anerkendt it-system uden for SDU. Systemet anvendes i forvejen af andre offentlige institutioner i Danmark.

Hvis man vil vide sig helt sikker på anonymitet, skal man ikke tilgå SDU´s whistleblowersystem fra en SDU-computer eller logge sig på SDU´s netværk i forbindelse med indberetningen.

Hvem får i øvrigt adgang til at bruge SDU´s whistleblowerordning og hvornår?

Om cirka en måned vil vi være klar til at få de studerende, tidligere og nuværende medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere og instanser med i SDU´s whistleblowerordning, siger direktøren.

Redaktionen afsluttet: 15.01.2021