Skip to main content
DA / EN

De studerendes klumme

Giver SDU os rammerne for en god start på studielivet?

Jeg tror ikke, at man kan finde én studerende, som ikke vil mene, at studiestarten spillede en vigtig rolle i processen med at falde godt til på universitetet. Særligt det at danne relationer til sine medstuderende er med til at gøre processen mere overskuelig.

Af Rikke Rasbøll, 28-08-2023

Endnu en studiestart er ved at slutte, og endnu en gang er jeg skræmt over, hvor dårlige rammer det foregår under. Siden 2019 er der år for år sket en forringelse i den studiestart, der planlægges på HA, og hvert år har der været færre og færre sociale arrangementer. Sidste år begyndte tendensen også at sprede sig til de andre uddannelser på det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og i år rammer det flere fakulteter. Det er en skam, at universitetet ikke prioriterer, at vi falder til socialt. 

Færre sociale aktiviteter, øget frafald 

I takt med at der de seneste år har været en tendens til løbende at fjerne sociale arrangementer i introperioden på HA, har der samtidig været et tydeligt, stigende frafald, og alt tyder på, at de to ting hænger sammen. Jeg har gennem mine år på studiet snakket med rigtig mange, som er droppet ud undervejs, og langt størstedelen af dem peger på, at det skyldes, at de ikke har haft mulighed for at falde ordentligt til på deres hold.  

De seneste to år har jeg, primært som formand for studenterforeningen på HA, holdt utallige møder med ledelsen på HA og de studiestartsansvarlige for fakultetet i et forsøg på at råbe dem op og få dem til at forstå alvoren. Til to af disse møder har de endda valgt at vise mig tallene for frafald år for år, så de er helt bevidste om, at der er et kæmpeproblem på studiet lige nu – de vælger bare at ignorere det. Jeg er gang på gang kommet med forslag til, hvordan de kan forbedre studiestarten, og hvert år vælger de at gøre det modsatte. 

Hvem har ansvaret for de sociale tiltag? 

I år har fakultetet valgt at lægge alt ansvaret for sociale arrangementer over på studenterforeninger. Alligevel forventer de, at de hele tiden kan micromanage det hele og rykke rundt på tidspunkter på de ting, vi planlægger i tide og utide. Det ikke bare ødelægger det for de nye studerende, men det underminerer de fantastiske frivillige kræfter, som der er blandt ældre, engagerede studerende – på sigt bliver den her behandling for demotiverende til, at vi gider at finde os i det. Hvad sker der så? Oplever man så en studiestart helt uden sociale tiltag? I så fald kan jeg da godt frygte, at frafaldet bliver ekstremt, og at det derfor kommer til at påvirke det faglige output 

Hvad bør der ske fremadrettet? 

Fremadrettet skal det sociale i studiestarten prioriteres igen, og ledelsen på de enkelte uddannelser skal ikke have lov til at lægge ansvaret fra sig. Universitetet bliver betalt for hver studerende der gennemfører deres uddannelse, og de burde derfor have en interesse i at fastholde os. 

Som studerende har vi selv et ansvar, men universitetet bør i den grad også sørge for de bedste rammer under studiestarten. 

Rikke Rasbøl

Bachelor i HA International Business 2018-2021 Cand.merc. i Human Resource Management 2021-2023 Formand for BEA – Erhvervsøkonomisk Forening siden 2021

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 28.08.2023