Skip to main content
DA / EN

Rektoratets klumme

Hvorfor nu ”et rektoratets nyhedsbrev”?

Hvis du læser disse linjer, er det ensbetydende med, at du har klikket på og åbnet den første udgave af ”rektoratets nyhedsbrev” på SDU. Tak for det! Jeg kan godt forstå, hvis du tænker: ”Endnu et nyhedsbrev? Hvorfor nu det? Jeg modtager i forvejen et hav af nyhedsbreve. Hvordan kan jeg afmelde mig rektoratets nyhedsbrev?”

Af Jens Ringsmose, 28-08-2023

Hvis du læser disse linjer, er det ensbetydende med, at du har klikket på og åbnet den første udgave af ”rektoratets nyhedsbrev” på SDU. Tak for det! Jeg kan godt forstå, hvis du tænker: ”Endnu et nyhedsbrev? Hvorfor nu det? Jeg modtager i forvejen et hav af nyhedsbreve. Hvordan kan jeg afmelde mig rektoratets nyhedsbrev?” 

Vi har i rektoratet valgt at søsætte et nyt nyhedsbrev, der skal informere bredt om aktuelle aktiviteter og diskussioner på universitetet. Helt overordnet ønsker vi at styrke universitetets kommunikationskultur, og vi har i et betydeligt omfang skelet til det gode arbejde, der er blevet gjort i den arbejdsgruppe, der det seneste års tid har formuleret anbefalinger til SDU’s fremadrettede kommunikation. 

Konkret er det mit håb, at nyhedsbrevet for det første vil bidrage til styrkelsen af vores fælles SDU-identitet. Et solidt kendskab til aktiviteter på forskellige niveauer, campusser og i forskellige dele af organisationen er i min optik en afgørende forudsætning for, at man som ansat identificerer sig med universitetet og ikke ”blot” sin forskningsgruppe, administrative enhed eller sit institut. En stærk, fælles SDU-identitet er med til at skabe et stærkt universitet.

Det er for det andet mit ønske, at vi med nyhedsbrevet fremmer det generelle informationsniveau på universitetet, så flere føler sig rettidigt informeret om nye tiltag og aktiviteter. Rettidig information er dels forudsætningen for, at man som ansat får kendskab til nye muligheder og udfordringer, og dels et nødvendigt afsæt for en inddragende og bred dialog om væsentlige emner og beslutninger. 

Endelig håber jeg for det tredje, at nyhedsbrevet kan bidrage til, at vi på SDU styrker den tværfaglige dialog. Vi arbejder – af gode grunde – ofte i relativt snævre forskningsmiljøer, men mange af os kan også nikke genkendende til, at der kan komme noget frugtbart ud af samarbejde på tværs af fagligheder. Forudsætningen for, at den slags samarbejder opstår, er imidlertid viden om, hvad andre fagmiljøer beskæftiger sig med.

Afslutningsvist vil jeg gerne understrege, at det ligger os meget på sinde, at ”rektoratets nyhedsbrev” ikke udvikler sig til at blive en syddansk version af 1980’ernes Pravda. Vi kommer selvfølgelig til at dele gode historier i nyhedsbrevet, men der skal også være plads til kritiske røster og bekymring. Derfor vil nyhedsbrevet, ud over nyheder og ”rektoratets klumme”, også rumme en fast klumme for studerende og ansatte. I denne første version af nyhedsbrevet har stud.cand.merc. Rikke Staal Rasbøl og professor og forperson for Universitetsrådet, Mette Præst Knudsen, bidraget med klummer. 

God læselyst!

Jens Ringsmose

Rektor for Syddansk Universitet

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 28.08.2023