Skip to main content
DA / EN

De ansattes klumme

Et stærkt fællesskab – et SDU, vi fortsat er stolte af

Bestyrelsesvalget på SDU blev desværre et fredsvalg, men nu vil vi bruge vores mandat til at sætte fokus på SDU som arbejdsplads.

Af Mads Lildholdt, 20-12-2023

et nylige bestyrelsesvalg på Syddansk Universitet, hvor både VIP- og TAP-medlemmet blev valgt i et fredsvalg, efterlader mig med blandede følelser. Jeg begræder manglen på valgkamp, men ser det samtidig som et skulderklap fra mine kolleger.  

Medbestemmelse og medinddragelse 

I sidste nummer af denne klumme rejste Peter Bækgaard Von Lehnsburg bekymringer om fagforbundenes indflydelse på valgene. Personligt ser jeg dog samarbejdet med fagforbundene som en styrke, der udvider mine perspektiver og inkluderer flere stemmer i arbejdet. Derudover er det i alle demokratiske sammenhænge sådan, at valgene afgøres af dem, der stemmer – ikke af fagforbund, interesseorganisationer eller lobbyister. Det tætte samarbejde hjælper også med at fokusere på vigtige emner, så kvaliteten af de sager, vi tager med i bestyrelsen, løfter sig over dagligdags emner som f.eks. parkeringspladser på campus. Dette samarbejde har været afgørende for at fremme nøgleemner som medbestemmelse og medinddragelse. Den fælles indsats sammen med daværende VIP-medlem af bestyrelsen Gitte Rasmussen, daværende formand for Universitetsrådet Kaare Christensen og ikke mindst tidligere fælles-TR Kurt Bilde om medbestemmelse og medinddragelse var med til at løfte en vigtig debat, og vi nåede i mål med noget, jeg tror både vi og ledelsen i dag er stolte af.  

SDU som arbejdsplads

Men der er mere arbejde at gøre. Med et solidt grundlag for medbestemmelse er det tid til at fokusere på SDU som arbejdsplads. Sammen med Birgitte Damby Sørensen, der har lovet at overtage bestyrelsespladsen om to år, vil vi arbejde for, at SDU’s nye stærke strategi, som sætter mennesket i centrum, også løfter oplevelsen af at være en stolt del af holdet. Vi er optaget af at genopdage den "lim", der binder os sammen som et universitet. Initiativer som "SDU bevæger sig", genindførelsen af camps for vores børn samt andre sociale og faglige tiltag kunne være centrale i denne proces. Eksempler på andre tiltag kunne være at skabe internationale spor på lokale folkeskoler i vores campusbyer, hvilket ville gavne både skolernes elever og vores internationale kolleger. I Odense kunne et samarbejde om en lokalt placeret daginstitution ved SDU og Nyt OUH være en hjælp for vores ansatte med små børn. Et andet vigtigt element i at sikre sammenhæng på SDU er balancen mellem at anerkende forskellighederne mellem campusser og fakulteter, samtidig med at sikre en vis ensartethed. Balance er for eksempel vigtig i forbindelse med seniorordninger og kompetenceudvikling, så kollegaer på tværs af organisationen ikke føler sig uretfærdigt behandlet. 
 
Både Birgitte og jeg er stolte af at arbejde på SDU. Vi har gode kollegaer, en arbejdsplads med en flad struktur, og en arbejdsplads, som tror på og efterlever demokratiske frihedsværdier, og det er den arbejdsplads, vi vil være med til at styrke. Vi vil i den kommende periode have fokus på alle de vigtige emner i bestyrelsen, men vi vil rette et særligt fokus på, sammen med ledelsen, at sikre, at SDU også i fremtiden er en stærk og stolt arbejdsplads – et fyrtårn i den syddanske region. 

Mads Lildholdt

Kollega, chefkonsulent på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, medlem af SDU’s bestyrelse.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 20.12.2023