Skip to main content
DA / EN

Rektoratets klumme

Glædelig jul fra SDU’s rektorat

Med ønsket om en juletid med hygge og afslapning ønskes alle på SDU en rigtig god jul.

Af Jens Ringsmose, Helle Waagepetersen og Thomas Buchvald Vind, 21-12-2023

Snart sænker julefreden sig over SDU’s campusser og giver rum til refleksion over et foranderligt og travlt år på universitetet. 

Vores verden er i hastig forandring, og det åbner nye muligheder og kræver meget af os på samme tid.  

På det seneste er geopolitiske konfrontationer og det ulmende opgør med ”fornuftens autoritet” blevet en del af universitetslivet. Det udfordrer universitetet og understreger, at universitetet som institution er nødt til at være afklaret om de grundlæggende værdier om forskningsfrihed, undervisningsfrihed og debat- og ytringsfrihed. 

De værdier er fundament for universiteternes store succes igennem århundreder. Og de er helt afgørende, når universitetet skal bidrage til løsningen af vores fælles globale udfordringer.  

Uanset: 2023 har været et godt, travlt og – sommetider – svært år for SDU. Universitetets mange stærke forsknings- og uddannelsesmiljøer har nået imponerende resultater, og samtidig har vi alle skullet navigere i forandringer på forskellige planer.  

Et foranderligt år 

I foråret gennemførte ledelsen en tilpasning af universitetets økonomi på grund af faldende studenteroptag i de senere år. Tilpasningen betød, at flere stillinger er blevet nedlagt, og at vi har sagt farvel til kolleger. Tak til alle for at hjælpe i denne vanskelige situation.  

I juni vedtog SDU’s bestyrelse universitetets nye strategi, som tilbyder nogle overordnede svar på, hvordan vi griber de store nye muligheder og samtidig håndterer de udfordringer, der venter de kommende år. Strategiens kerne er et fokus på høj kvalitet og talentfulde mennesker i fremragende miljøer – vi glæder os til at arbejde sammen med jer om at udfolde og implementere strategien de kommende år.  

Ligeledes i juni blev Kandidatreformen vedtaget – den formentlig største reformering af universitetssektoren i to årtier. Reformen indebærer, at universitetet samlet set skal omlægge 30 % af pladserne på kandidatuddannelserne. Der er fortsat mange detaljer, som vi ikke kender, og som der arbejdes med i Kandidatudvalget, hvor alle universiteterne er repræsenterede ved rektorerne.  

2023 bragte også ændringer i universitetets campuslandskab. I ledelsen har vi desværre set os nødsaget til at afvikle universitetets aktiviteter i Slagelse. Vi vil gerne rette en stor tak til alle jer, som har arbejdet benhårdt for at sikre gode uddannelser og forskning i Slagelse igennem mange år. Jeres indsats har gjort en markant forskel for mange mennesker. 

Stærkt ind i fremtiden 

Der er ingen tvivl om, at det bliver en kompleks, udfordrende og spændende tid, vi bevæger os ind i. Vi ser frem til, at vi sammen skal skabe fremtidens universitetsuddannelser, for vi er overbevist om, at SDU har netop det fundament og de forudsætninger, der skal til, for at bringe os stærkt ind i fremtiden.  

SDU står på et stærkt fundament af talentfulde forskere og fremragende miljøer. I 2023 har det bl.a. udmøntet sig i flere store anerkendelser til SDU’s forskere. Eksempelvis har professor Anne-Marie Mai modtaget Carlsbergfondets Forskningspris, professor Donald Canfield modtog Villum Kann Rasmussens Årslegat og professor Christine Stabell Benn blev tildelt The George Macdonald Medal. Samtidig har universitetets mange forskere dygtig – og med stor succes – arbejdet for at hjemtage nye forskningsbevillinger, som åbner for spændende og nyskabende forskning.  

SDUx går i luften 

På uddannelsesområdet er vi i gang med at eksperimentere med livslang læring som et vigtigt fremtidigt supplement til universitetets heltidsuddannelser. Eksempelvis har vi igangsat en satsning på livslang læring, SDUx, der nu går i luften med de første kurser.  

SDUx er et fundament for udvikling og udbud af relevant livslang læring, der bringer forskningsbaseret viden i spil og styrker forbindelsen mellem erhvervslivet, universitetets forskningsmiljøer og offentlige institutioner.  

SDUx er skabt i samarbejde mellem Syddansk Universitet og DANDY Business Park og med Vejle Kommune som aktiv medspiller. Det er intentionen, at SDUx på sigt skal udbredes til hele universitetet og til alle SDU’s lokationer. 

Godt nyt for SDU’s ambitioner 

For nylig indløb der også godt nyt for SDU’s ambitioner om at opbygge fremtidens IT-forsknings- og uddannelsesmiljø i Trekantområdet, da vi både fik godkendt en uddannelse i Data Science ved SDU Kolding, og fik tildelt 19,7 millioner kroner til at arbejde på at opbygge nye it-uddannelser i Trekantområdet.  

Nye uddannelser – og en ny campus – i Vejle må imidlertid ikke blive et dræn på SDU’s økonomi. Derfor forudsætter en etablering af nye uddannelser i Vejle også en betydelig medfinansiering samt muligheden for at kunne optage et stort antal internationale studerende.  

Med det in mente, så er det meget glædeligt, at vi nu kan arbejde videre med ambitionen om at sikre den fortsatte udvikling i en af landets vigtigste industriregioner med succesfulde og innovative virksomhedsmiljøer. 

Milepæl på Campusvej 

I efteråret nåede vi også en markant milepæl, da SDU fik nøglerne til Nyt SUND, og medicinstuderende og vores kolleger fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fra Winsløwparken flyttede ind i det store bygningskompleks, der samler universitet og universitetshospital i Odense.  

Det er fantastisk at have alle fakulteter samlet på Campusvej, og vi ser frem til de mange nye muligheder, som SDU-OUH-satsningen vil skabe for forskning, uddannelse og innovation inden for sundhedsområdet de kommende år.  

Vi håber, at julen 2023 giver tid til fællesskab, hygge og afslapning med familie og venner. Fra rektoratet skal der lyde en meget stor tak for indsatsen i det forgangne år.  

Vi glæder os til et nyt og spændende 2024 sammen med jer. 

Rigtig glædelig jul og godt nytår. 

Venlige hilsner fra  

Jens Ringsmose, rektor 

Helle Waagepetersen, prorektor 

Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør 

Jens Ringsmose

Rektor for Syddansk Universitet

Læs mere

Helle Waagepetersen

Prorektor for Syddansk Universitet

Læs mere

Thomas Buchvald Vind

Universitetsdirektør

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 21.12.2023