Skip to main content
DA / EN

De studerendes klumme

Respons på Charlotte Brøgger Bonds klumme

Tak for dette indlæg, som desværre rigtigt fint beskriver den proces, som blev gennemført i forbindelse med implementeringen af undervisningsforpligtigelse.

Af Christian Godballe, ph.d.-skoleleder og Ole Skøtt, Dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet , 20-12-2023

Processen var absolut ikke elegant og bar tydeligt præg af tidspres og manglende mellemregninger. Det kunne være gjort bedre! 

Undervisningsforpligtigelsen har to formål: 

  • Styrkelse af formidlingsdelen i ph.d.-uddannelsen 
  • Mobilisering af undervisningsressourcer fra ph.d.-studerende 

For Ph.d.-skolen er styrkelsen af formidlingsdelen afgørende. Ph.d.-skolen ønsker, i tråd med ph.d.- bekendtgørelsen, at sikre en minimumsmængde af undervisning og formidling til alle indskrevne ph.d.-studerende. Dette er nu konkretiseret i de 200 faktorkorrigerede timer. Ved det aktuelle tiltag kommer vi på niveau med andre danske SUND Ph.d.-skoler, og den indførte model ligger tæt på modellen fra AU. 

For Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og SDU som helhed er mobiliseringen af undervisningsressourcer fra vores dygtige ph.d.-studerende et afgørende element, som skal bidrage til afhjælpning af den meget alvorlige økonomiske udfordring, som universitetet aktuelt befinder sig i. Der var derfor et stærkt ønske om en hurtig implementering. 

Som skrevet i indlægget har der været ”slingrekurs” i Ph.d.-skolens udmeldinger. Vi har lyttet til de konstruktive forslag, der er indkommet, og har i fællesskab med dekanat og institutlederkreds lavet løbende justeringer. ”Cyklen er blevet bygget, mens vi kører på den”, og det har påvirket processen. 

Vi er nu ved at være i mål, men der vil fortsat være behov for justeringer. Så følg med på Ph.d.- skolens hjemmeside: htps://www.sdu.dk/en/forskning/phd/phd_skoler/phdskolensundhedsvidenskab/phd_students/t eaching-obligations

Tak for de mange konstruktive tilbagemeldinger. Det er vores håb, at vi i fællesskab får undervisningsforpligtigelsen til at fungere til gavn for de ph.d.-studerendes uddannelse og universitetets økonomi. 

 

Redaktionen afsluttet: 20.12.2023