Skip to main content
DA / EN

De ansattes klumme

Demokratisk fornyelse eller skuespil: Derfor stiller jeg ikke op til bestyrelsesvalget

I denne klumme deler jeg mine erfaringer fra SDU's bestyrelsesvalg i 2019 og afslører, hvorfor jeg ikke stiller op i år. Bag kulisserne afgøres valget på forhånd af fagforeningerne. Jeg vil opfordre dig til at overveje, om din stemme i virkeligheden gør en forskel?

Af Peter Bækgaard Von Lehnsburg, 28-11-2023

For fire år siden tog jeg en modig beslutning om at stille op til Syddansk Universitets bestyrelsesvalg. Jeg så det som en mulighed for at forme universitetets fremtid og påvirke beslutningstagningen. Jeg troede på demokratiets magt samt betydningen af en åben og retfærdig valgproces.

Men snart indså jeg, at demokratiet var en illusion. Det første chok kom, da det blev klart, at fagforeningerne bag kulisserne havde besluttet på lukkede møder, hvilke kandidater de ville støtte i valget. Dette betød, at valget reelt blev afgjort på forhånd af fagforeningerne, og kandidater uden for denne lukkede cirkel var stillet i en meget ugunstig position.

Det mest foruroligende var, hvordan fagforeningerne yderligere påvirkede processen. De benyttede deres lukkede mailister, som vi andre kandidater ikke havde, og de benyttede disse lister til at opfordre og påvirke medlemmerne til at stemme på de kandidater, de støttede, hvilket yderligere underminerede den demokratiske proces.

Mangel på debat og diskussion var en anden skuffelse. Valgprocessen kunne have været en lejlighed for kandidaterne til at mødes, udveksle ideer og diskutere relevante emner. I stedet foregik alt bag lukkede døre, og ægte dialog var fraværende.

De fagforeningsstøttede kandidater stillede op uden et klart valggrundlag og uden at informere om, hvad de ville arbejde for. Samtidig følte jeg mig nedgjort i de samme lukkede fora, hvor jeg hverken havde mulighed for at tage til genmæle eller give mine synspunkter til kende.

Resultatet af denne ulige valgproces afspejlede sig tydeligt i valgresultatet. Selv Nordkorea ville have anerkendt det som et skuespil uden lige vilkår.

Derfor har jeg valgt ikke at stille op i årets valg til SDU’s bestyrelse. Min erfaring har lært mig, at ægte demokrati og retfærdige valg er afhængige af gennemsigtighed, lighed og ægte debat. Indtil disse principper respekteres, vil min stemme forblive tavs i denne valgproces, der på overfladen ligner demokrati, men i virkeligheden er alt andet end det.

Dette system, hvor nogle kandidater har en urimelig fordel i form af fagforeningsstøtte og adgang til medlemsmaillister, underminerer det grundlæggende princip om lige vilkår for alle kandidater. Det skaber en ulige valgproces, der i sidste ende afspejler sig i valgresultatet, som jeg mener er langt fra at kunne blive kaldt demokratisk. 

Peter Bækgaard Von Lehnsburg

Specialkonsulent Institut for Matematik og Datalogi

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 28.11.2023