Skip to main content
DA / EN

Rektoratets klumme

SDU bliver Region Syddanmarks universitet – og fylder 25 år!

Den 14. november orienterede rektoratet SDU’s medarbejdere, studerende og eksterne interessenter om, at vi desværre ser os nødsaget til at afvikle universitetets aktiviteter i Slagelse. Den sidste årgang af SDU-studerende i Slagelse påbegyndte studierne i september 2023, og fra og med sommeren 2027 vil SDU ikke længere have heltidsstuderende på Vestsjælland.

Af Jens Ringsmose, 28-11-2023

Det var på mange måder en trist dag. Mange gode kræfter har i mange år arbejdet benhårdt for at sikre gode uddannelser og forskning i Slagelse, men et stærkt vigende optag og en meget udfordret økonomi gjorde udslaget. Herfra skal der lyde en stor tak til alle jer – ingen nævnt, ingen glemt – som har bidraget til, at mange unge har fået en universitetsuddannelse på Vestsjælland i årene siden 2007. Jeres indsats har gjort en markant forskel for mange mennesker. 

Afviklingen af aktiviteterne i Slagelse betyder også, at Syddansk Universitet i fremtiden – i meget stort omfang – bliver Region Syddanmarks universitet. Vi vil også fremover have en stærk forskningsmæssig tilstedeværelse i København – i form af Statens Institut for Folkesundhed (SIF) – og vi vil også fortsat have mange ansatte på sygehusene øst for Storebælt. Men når det gælder dagstudier og heltidsuddannelser, så kommer vi til at konsolidere os i Region Syddanmark. Vi vil altid være globalt orienteret – det må ethvert seriøst universitet nødvendigvis være – men vi bliver nu endnu mere tydeligt forankret i Region Syddanmark.

Med beslutningen om at afvikle SDU’s aktiviteter i Slagelse kommer 2023 til at markere afslutningen på et væsentligt kapitel i universitetets historie. Men 2023 er også året, hvor Syddansk Universitet fylder 25 år. Det var således i 1998, at SDU kom til verden via en fusion mellem Odense Universitet, Handelshøjskole Syd/Ingeniørskole Syd og Sydjysk Universitetscenter. 

Det markerer vi torsdag den 30. november med et debatarrangement og en reception, hvor vi har inviteret en række interessante oplægsholdere til både at skue tilbage i historien og give bud på, hvad fremtiden bringer for SDU. 

Det er gratis at deltage, og du kan tilmelde dig arrangementet her: https://sdunet.dk/da/nyheder/nyheder_fra_sdu/25-aar-som-hele-syddanmarks-universitet

Jens Ringsmose

Rektor

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 28.11.2023