Skip to main content
DA / EN

De ansattes klumme

Lidt om, hvad der rører sig på SUND

Mit navn er Henrik Dimke. Jeg er professor ved Institut for Molekylær Medicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – eller SUND, som det kaldes i daglig tale. Her arbejder jeg med at forstå, hvordan nyrerne fungerer, samtidig med at jeg bidrager til at uddanne studerende inden for medicin, klinisk biomekanik og biomedicin. Jeg er desuden valgt forperson for Akademisk Råd på SUND og medlem af Universitetsrådet.

Af Henrik Dimke, 29-09-2023

Jeg er blevet inviteret til at skrive en klumme om, hvad der rører sig på SDU. Jeg kan komme på mange ting med afsæt i dette, men da jeg er begrænset på spalteplads, har jeg valgt to af de ting, som fylder en del hos mig for nuværende. 

SDU samles 

Flytningen til Nyt SUND er én af de ting, som fylder specielt meget for tiden, ikke bare hos mig, men hos alle på SUND. Mens dele af SUND har ligget på campus sammen med de andre fakulteter, har store dele af SUND været placeret et stykke væk fra campus sammen med Odense Universitets Hospital (OUH). Planen er, at vi skal flytte ind i Nyt SUND-bygningen, som skal forbinde resten af campus med Nyt OUH. En stor del af SUND-personalet er allerede flyttet ind, mens vi, som laver den ”våde” forskning i laboratorier, stadig venter på, at vi også kan flytte ind i den nye fakultetsbygning, forventeligt til januar.

En samlet geografisk lokalitet giver gode muligheder for øget samspil mellem alle universitetets fakulteter og med OUH. Den fordel har vi på SUND haft i mange år med tæt nærhed til OUH, og det har bidraget til styrkede interaktioner til gavn for den translationelle forskning. Jeg glæder mig derfor også til, at vi samles med de øvrige fakulteter på SDU og igen med OUH, når de flytter til Nyt OUH i 2026. Geografisk nærhed kan facilitere, men er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at etablere stærke interdisciplinære samarbejder. Det kræver villighed og ikke mindst en lyst til at angribe svære problemstillinger på nye måder. En appetit til at løse sådanne komplekse problemstillinger på tværs er kendetegnende for mange forskere på SDU, så jeg forventer en yderligere styrkelse af den interdisciplinære forskning ved SDU i de kommende år. 

Hvor blev tiden af?

En anden ting, som fylder meget hos mig, er, hvordan vi som forskere og undervisere kan finde mere tid til at understøtte vores kerneopgaver, nemlig varetagelsen af forskningen og den forskningsbaserede undervisning. Jeg anser denne varetagelse for en af de fornemste opgaver ved et universitet, men disse kerneopgaver bliver til stadighed presset af eksterne såvel som interne opgaver af administrativ karakter. Hvordan gør vi det lettere for os forskere på gulvet at finde den fornødne tid? Er der nogle ting, som kan gøres enklere for forskeren, eller som forskeren kan fritages for? Dette håber jeg er noget, vi kan løse sammen i nær fremtid.  

Henrik Dimke

Professor ved Institut for Molekylær Medicin, Afdelingen for Kardiovaskulær og Renal Forskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Gæsteforsker ved Nyremedicinsk Afdeling Y på OUH. Forperson for Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og medlem af universitetsrådet.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 29.09.2023