Skip to main content
DA / EN

De ansattes klumme

Replik fra universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind

Under overskriften ”Er fyringssæsonen slut?” spørger Peter Bækgaard Von Lehnsburg, om universitetet står over for stabilitet eller stilhed før storm efter tilpasningsprocessen i 2023.

Af Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, 29-02-2024

I 2023 gennemførte SDU’s ledelse en kontrolleret opbremsning af økonomien (KOP23) som følge af, at universitetets optag af studerende har været faldende gennem en årrække. Når SDU optager færre studerende, modtager SDU også færre uddannelsesindtægter. Situationen i 2023 betød, at der over en årrække var kommet et misforhold mellem faldende uddannelsesindtægter og universitetets omkostningsniveau. I efteråret 2022 og foråret 2023 redegjorde vi som ledelse for situationen og for behovet for at gennemføre en tilpasning (https://sdunet.dk/da/budget2023).

KOP23 påvirkede hele universitetet. Mange medarbejdere og ledere var enten direkte eller indirekte berørt af situationen. At gennemføre store tilpasninger på universitetet sker kun sjældent, og vi er som ledelse meget opmærksomme på, at omfattende tilpasninger skaber usikkerhed og utryghed. Jeg kan derfor også sige, at baseret på universitetets samlede økonomi efter tilpasningen står SDU ikke over for lignende institutionelle tilpasninger i 2024. 

I relation til Nyt SUND er det korrekt, at prisen for byggeriet er højere end forventet, men den samlede økonomi holder sig fortsat inden for den budgetramme, som Vejdirektoratet som bygherre har fået godkendt. For SDU’s vedkommende kender vi ikke den endelig byggeøkonomi endnu, da det typisk tager nogle år, før det færdige byggeregnskab foreligger. Konsekvensen af en højere pris for byggeriet vil være, at SDU’s årlige husleje stiger, men det er ikke mere, end at omkostningerne kan afholdes inden for SDU’s økonomi. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage institutionelle tilpasninger på SDU som følge af Nyt SUND.

Redaktionen afsluttet: 29.02.2024