Skip to main content
DA / EN

De studerendes klumme

Replik til Frederik Ditlevsens klumme

Et stærkt og aktivt studiemiljø i Development Lab er vigtigt for fakultetet

Af Dekan Henrik Bindslev, uddannelsesdirektør Henning Andersen og institutleder ITI (indtil 31/12 2023) Peder T. Ruhoff , 31-01-2024

Vi vil gerne begynde med at anerkende den store indsats, der udføres i studenterforeningen Development Lab på Det Tekniske Fakultet. Et stærkt og aktivt studiemiljø i Development Lab er vigtigt for fakultetet, og vi har derfor også støttet op om miljøet med betydelige ressourcer. 

Vi kan klart afvise, at prestige og økonomi prioriteres før sikkerhed og trivsel som anført i klummen. Der er ingen, der er undtaget arbejdsmiljølovgivningen på Det Tekniske Fakultet. Loven gælder selvfølgelig for alle uanset position. 

Vi er opmærksomme på, at samplaceringen af Development Lab og CreateLab har medført en række udfordringer for brugere af de respektive faciliteter. Vi har derfor fundet en løsning, hvor Development Lab flyttes og fremadrettet får en central placering som en del af SDU DreamLab i den nyindviede Mærsk 2-bygning.  

Vi er sikre på, at den nye placering af Development Lab i helt nye og moderne faciliteter vil skabe et stærkt fundament for et fortsat aktivt og dynamisk studiemiljø til gavn for såvel de studerende som fakultetet. Vi kan desuden garantere, at aktiviteterne i Development Lab fortsat vil have vores bevågenhed og modtage den nødvendige støtte fra Det Tekniske Fakultet.  

Redaktionen afsluttet: 31.01.2024