Skip to main content
DA / EN

De studerendes klumme

TEK-ledelse udsætter studerende for farligt miljø til fordel for prestige forskning

I 3 år har miljøet og 500 studerende i foreningen Development Lab på TEK i Odense været udsat for sundhedsskadelige forhold som følge af brud på arbejdsmiljøregler i CreateLab. De studerende har selv taget konflikten, mens ledelsens løfter om løsning brydes gang på gang.

Af Frederik Ditlevsen, 31-01-2024

Konflikten

Jeg er formand for foreningen Development Lab på TEK i Odense, som er et studiemiljø, hvor studerende kan mødes, skabe spændende projekter og lære fra hinanden. Foreningen ligger på en åben platform hen over det nyere CreateLab, hvis forskning involverer støbning af cement og fræsning i store elementer af træ og flamingo. Disse processer har de sidste 3 år gjort foreningen til et miljø med omfattende mængder træ- og cement-støv samt høreskadende støj, hvilket i lange perioder har umuliggjort ophold i Development Lab samt giver hovedpine og påvirker luftveje.

Prestige og økonomi prioriteres før sikkerhed og trivsel

Jeg har som formand måtte set til, mens mine og andres talrige dialoger med arbejdsmiljøsikkerhedsansvarlige samt sektions- og institutledere ingen steder bar hen. En nævneværdig faktor er, at den laboratorieansvarlige i CreateLab, som er en talentfuld forsker og tiltrækker både funding og prestige til SDU – noget, som SDU’s nye strategi gerne ser mere af. Mine oplevelser fra dialoger og aftaler indgået med ledelsen er, at de har været handlingslammede over for en forsker, som ikke ønsker at følge gældende love, regler eller aftaler, som bliver indgået.

Et eksempel er, at ledelsen har erkendt manglen på påkrævet ventilation samt andre foranstaltninger, som ikke er tilstrækkelige i CreateLab. På trods af dette fortsættes aktiviteterne og skaber skadelige forhold for medlemmerne i Development Lab. At ledelsen fortsat har tilladt dette, selvom de har været bekendte med problemet, støtter, at prestigeforskning er vigtigere end sikkerhed og trivsel, både for de studerende og involverede ansatte.

Besøg og brud på aftaler

Et besøg fra Arbejdstilsynet den 11. september havde heller ingen effekt, og reglerne er siden besøget fortsat ikke blevet overholdt. Siden da har vi gentagne gange målt mellem 70 og 86 dB samt været udsat for træ- og betonstøv ad flere omgange. Problemerne med træstøv kunne dog pludselig løses, da en aftale, som tillod CreateLab at færdiggøre et forskningsprojekt, skulle indgås – en aftale, vi imødekom med krav om, at situationen skulle være løst fremadrettet. Det skulle dog, ligesom utallige gange tidligere, vise sig at være forkert, og allerede ugen efter var der aktiviteter, som genererede støv og støj i Development Lab.

Instituttets ansvarsfraskrivelse

Til mere end 10 møder og dialoger med institutlederen i efteråret har jeg ofte fået fortalt, at den ansvarlige i CreateLab har fået påtalt, at det ikke må fortsætte. Dog var det ikke noget, institutlederen kunne give nogen lovning på ikke ville ske igen. På trods af, at det, der foregår, har resultatet i et sundhedsskadeligt miljø for mere end 500 medlemmer over en 3-årig periode og er et brud på arbejdsmiljøloven. Det, ledelsen på TEK gang på gang har udvist i denne sag, er en uvillighed til at tage ansvar og manglende evner til at håndtere dets ledere og forskere, når der bliver blæst på regler, sikkerhed og instruktioner oppefra. Dette, hverken når det kommer fra dekanen, institutlederen, den arbejdsmiljøansvarlige eller Arbejdstilsynet.

Frederik Ditlevsen

Product Development and Innovation 2018-2024, formand for Development Lab siden 2020, medlem af Akademisk Råd på TEK

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 31.01.2024